Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 01- 2023. 03. 02

Deszk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.01.

Deszk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. §-ában és 147. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó, szociális és gyermekvédelmi ellátásokat, az azok igénybevételével kapcsolatos szabályokat, valamint a fizetendő térítési díjakat a 29/1993. (II. 7.) Korm. rendeletben és a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt szabályok alkalmazásával, hivatkozással a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása VI. fejezet 7. pontja második bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4a) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szeged:)

„a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 800,-Ft/fő/ellátási nap. Akinek a havi jövedelme a 200.000,-Ft-ot meghaladja, annak az intézményi térítési díja megegyezik a számított intézményi térítési díjjal, mely kerekítve 1115,-Ft/fő/ellátási nap. Az étel házhoz szállítása csak szociális rászorult személy esetében lehetséges, melynek intézményi térítési díja 250,-Ft/fő/ellátási nap. Szociális rászorultnak az étel házhoz szállítása tekintetében azt a személyt kell tekinteni, aki házi segítségnyújtásban részesül.”

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4a) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szeged:

A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:)

„ba) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át nem éri el: 250,- Ft/fő/ellátási nap,

bb) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-350% közötti: 600,- Ft/fő/ellátási nap.”

(3) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4a) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:

(Szeged:

A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:)

„bc) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 350%-400% közötti: 700,-Ft/fő/ellátási nap.”

(4) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4a) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szeged:)

„c) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 720,- Ft/fő/óra.”

(5) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4a) bekezdés h) pont ha) és hb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szeged:

Nappali ellátás idősek klubjaiban nappali ellátást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja:)

„ha) Napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/ellátási nap, étkezéssel 800,- Ft/fő/ellátási nap.

hb) A nappali ellátás idősek klubjai esetén étkezéssel az alábbi kedvezményeket biztosítja: A) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át nem éri el: 250,-Ft/fő/ellátási nap; B) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-350% közötti: 600,-Ft/fő/ellátási nap; C) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 350%-400% közötti: 700,- Ft/fő/ellátási nap.”

(6) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4a) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Szeged:)

„i) Fogyatékosok nappali intézményében a napközbeni tartózkodást igénybe vevő ellátott intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/ellátási nap, étkezéssel 800,- Ft/fő/ellátási nap.
ia) A fogyatékosok nappali intézménye esetén étkezéssel az alábbi kedvezményeket biztosítja: A) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-át nem éri el: 250,-Ft/fő/ellátási nap; B) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 150%-350% közötti: 600,-Ft/fő/ellátási nap. C) akiknek a havi jövedelme a szociális vetítési alap 350%-400% közötti: 700,- Ft/fő/ellátási nap.”

(7) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4a) bekezdés m) pont ma)–mc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Szeged:

Idősek Otthona térítési díjai szolgáltatási egységenként és telephelyenként:)

„ma) Szeged, Kálvária sgt. 45. - Intézményi térítési díj: 5.000.-Ft/fő/ellátási nap,

mb) Szeged, Acél u. 1. - Intézményi térítési díj: 5.000.-Ft/fő/ellátási nap,

mc) Emeltszintű Idősek Otthona - Szeged, Kálvária sgt. 47. - Intézményi térítési díj: 5.800.-Ft/fő/ellátási nap. Emeltszintű Idősek Otthona egyszeri hozzájárulás összege kétágyas elhelyezés esetén személyenként 3.500.000,- Ft.”

(8) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4b) és (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4b) Zsombó

a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 1.115,- Ft/fő/ ellátási nap.

b) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:

ba) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 300,-Ft/fő/ellátási nap,

bb) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% közötti: 700,-Ft/fő/ellátási nap,

bc) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-700% közötti: 850,-Ft/fő/ellátási nap.

c) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 830,-Ft/fő/óra.

d) A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:

da) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-át nem éri el: 150,-Ft/fő/óra,

db) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 300%-700% közötti: 500,-Ft/fő/óra.

(4c) Domaszék

a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 900,-Ft/fő/ellátási nap.

b) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja:

ba) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 450,-Ft/fő/ellátási nap,

bb) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-300% közötti: 650,-Ft/fő/ellátási nap.

c) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 0,-Ft/fő/óra. A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 0,-Ft/fő/óra.

d) Bölcsődei étkeztetés: 800,- Ft /ellátási nap (reggeli 170,- Ft / ellátási nap, ebéd 520,- Ft / ellátási nap, uzsonna 110,- Ft / ellátási nap).

e) Bölcsődei gondozási díj: 0 Ft/ellátási nap.”

(9) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4d) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Petőfiszállás)

„a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 1.110,-Ft/fő/ellátási nap.
aa) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-át nem éri el: 630,-Ft/fő/ellátási nap
ab) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 250-400%-át nem éri el: 860,-Ft/fő/ellátási nap”

(10) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4e) Szatymaz

a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 1.000,-Ft/fő/ellátási nap.

b) A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményeket biztosítja:

ba) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 200,- Ft, házhoz szállítással 300,-Ft/fő/ellátási nap,

bb) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-250% közötti: 400,- Ft, házhoz szállítással 420,-Ft/fő/ellátási nap.

bc) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 250%-350% közötti: 600,- Ft, házhoz szállítással 650,-Ft/fő/ellátási nap.

bd) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 350%-400% közötti: 800,- Ft, házhoz szállítással 880,-Ft/fő/ellátási nap.

c) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 200,-Ft/fő/óra. A házi segítségnyújtás esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 100,-Ft/fő/óra.

d) Nappali ellátás idősek klubjaiban, nappali ellátást igénybevevő ellátottak részére: Intézményi térítési díja: napközbeni tartózkodást igénybevétele: 0,- Ft/fő/ellátási nap.

e) Bölcsődei étkeztetés: 700,- Ft /ellátási nap (reggeli 140,- Ft / ellátási nap, ebéd 460,- Ft / ellátási nap, uzsonna 100,- Ft / ellátási nap).

f) Bölcsődei gondozási díj: 300,- Ft/ellátási nap.

fa) Az intézményi térítési díj az időszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén: 300,-Ft/óra.

fb) Az időszakos gyermekfelügyelet igénybevétele esetén az étkeztetés után a szolgáltatás önköltségét kell megfizetni.

g) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

h) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

i) A szenvedélybetegek rehabilitációs ellátása térítésmentesen vehető igénybe.

j) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

k) A népkonyhán történő étkeztetés térítésmentesen vehető igénybe.

l) A családsegítés térítésmentesen vehető igénybe.

m) A közösségi ellátások térítésmentesen vehető igénybe.

n) A hajléktalan személyek részére a nappali ellátás térítésmentesen vehető igénybe.

o) Az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátás térítésmentesen vehető igénybe.”

(11) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4f) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Újszentiván)

„a) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 650,-Ft/fő/ellátási nap. A szociális étkeztetés esetén az alábbi kedvezményt biztosítja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 530,-Ft/fő/ellátási nap.”

(12) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központban a megállapított szolgáltatási önköltség figyelembe vételével az alábbiak szerint – egységesen – határozza meg a fizetendő térítési díjakat szolgáltatásonként:)

„a) Házi segítségnyújtás: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget: 350,- Ft/fő/óra.
b) Szociális étkeztetés: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget: 765,- Ft/fő/ellátási nap.”

(13) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdés d) pont da) és db) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

( Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központban a megállapított szolgáltatási önköltség figyelembe vételével az alábbiak szerint – egységesen – határozza meg a fizetendő térítési díjakat szolgáltatásonként:

A térítési díjból adható kedvezmények mértéke:)

„da) Házi segítségnyújtás: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget - A házi segítségnyújtás ellátás intézményi térítési díja: akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 120,-Ft/fő/óra.

db) Szociális étkeztetés: Deszk, Kübekháza, Röszke, Tiszasziget - A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: A) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150%-át nem éri el: 620,-Ft/fő/ellátási nap. B) akiknek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 150-300%-át nem éri el: 725,-Ft/fő/ellátási nap.”

2. § A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) 2023. március 1. napját követően az Emeltszintű Idősek Otthonába csak kétágyas elhelyezésre van lehetőség. A 2023. március 1. napját megelőzően létrejött egyágyas elhelyezésekben történő intézményi jogviszonyok fennállását a változás nem érinti, esetükben az egyszeri hozzájárulás összegére a 2023. február 28. napon hatályos 3. § (4a) bekezdés mc) pontját kell változatlanul alkalmazni.”

3. § (1) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. § (4a) bekezdés d) pontja.

5. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

Király László s.k.
polgármester

dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita s.k.
jegyző

1. melléklet a 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

1. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 2023. évi önköltség kiszámítása terv adatok alapján

2. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

1445

326

1119

3. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora, „Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása (Ft/fő/ellátási nap)” sora, „Hajléktalanok átmeneti szállása (Ft/fő/ellátási nap)” sora, „Családok- és Gyermekek átmeneti Otthona (Ft/fő/ellátási nap)” sora és „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/ellátási nap)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

4362

300

4062

Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

6532

3868

2664

Hajléktalanok átmeneti szállása
(Ft/fő/ellátási nap)

3595

2121

1474

Családok- és Gyermekek átmeneti Otthona
(Ft/fő/ellátási nap)

16425

8928

7497

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

1751

1703

48

4. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Kálvária sgt. 45.” sora és „Acél utca 1.” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Kálvária sgt. 45.

18813

8928

9885

Acél utca 1.

18813

8928

9885

5. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Kálvária sgt. 47.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Kálvária sgt. 47.

18813

8928

9885

6. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Bölcsődei étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora, „Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)” sora, „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/ellátási nap)” sora, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora és „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Bölcsődei étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

656

246

410

Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)

4343

829

3514

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

1795

1702

93

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

1232

326

906

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

2960

300

2660

7. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora és „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

1420

326

1094

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

3105

300

2805

8. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Bölcsődei étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora, „Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)” sora, „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora és „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Bölcsődei étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

3332

558

2774

Bölcsődei gondozási díj (Ft/fő/ellátási nap)

7465

4463

3002

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

2080

326

1754

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

2521

300

2221

9. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott szociális intézményekben a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az intézményi térítési díjakról szóló rendelkezéseiről szóló 23/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)” sora, „Házi segítségnyújtás (Ft/fő/óra)” sora és „Idősek nappali ellátása (Ft/fő/ellátási nap)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2022. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

Szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete)

Szociális étkeztetés
(Ft/fő/ellátási nap)

1557

326

1231

Házi segítségnyújtás
(Ft/fő/óra)

2513

300

2213

Idősek nappali ellátása
(Ft/fő/ellátási nap)

1745

1703

42

2. melléklet a 4/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központ intézmény 2023. évi önköltség kiszámítása terv adatok alapján

Település/feladat

Szolgáltatási önköltség 2023. évi tervezett napi összege

Normatív állami hozzájárulás (Ft/fő/nap)

A szolgáltatási önköltség és normatíva különbözete

Röszke

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

2.220

300

1.920

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

2.220

10

2.210

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1.245

325

920

Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)

3.375

2.580

795

Deszk

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

2.120

300

1.820

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

2.120

10

2.110

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1.315

325

990

Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)

2.185

1.705

480

Kübekháza

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

2.125

300

1.825

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

2.125

10

2.115

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1.965

325

1.640

Idősek nappali ellátása (Ft/fő/nap)

1.800

1.705

95

Tiszasziget

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

1.605

300

1.305

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

1.605

10

1.595

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

1.080

325

755

Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)

3.430

2.580

850

Újszentiván

Házi segítségnyújtás – személyi gondozás (Ft/fő/óra)

2.125

300

1.825

Házi segítségnyújtás – szociális segítés (Ft/fő/óra)

2.125

10

2.115

Szociális étkeztetés (Ft/fő/ellátási nap)

2.280

325

1.955

Tanyagondnoki szolgálat (Ft/óra)

3.770

2.580

1.190