Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31 19:00- 2023. 06. 01

Kisgyalán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Kisgyalán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését)

„a) 73 562 870 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 73 562 870 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A működési célú bevételt 57 408 220 Ft-ban határozza meg.”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A működési célú kiadásokat 57 408 220 Ft-ban határozza meg.”

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A felhalmozási célú bevételt 16 154 650 Ft-ban határozza meg.”

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A felhalmozási célú kiadást 16 154 650 Ft-ban határozza meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én 19 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

2. melléklet a 4/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet