Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 02. 12

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 10.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.11.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 63/A. §-a.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.