Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023- (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023- (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat, és az általa irányított költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetését 380.153.326.- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 380.153.326.- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi)

„a) helyi adó bevételének összege: 41.900.000.-Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését az irányító szerv 57.373.680.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 57.373.680.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyet részletesen a 15. melléklet tartalmazza.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Hidasi Szivárvány Bölcsőde és Óvoda 2023. évi költségvetését az irányító szerv 115.223.907.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 115.223.907.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyet részletesen a 16. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba, és 2023. június 2-án hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet az 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez