Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Gétye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdéseiben és Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a település 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit 45.776.802 Ft-ban,

b) a pénzforgalom nélküli bevételeit 60.543.931 Ft-ban,

c) költségvetési kiadásait 105.278.608 Ft-ban,

d) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 1.042.125 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A Képviselő-testület a kiadások között 28.747.705 Ft tartalékot állapít meg (1. melléklet). A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001 Ft összegtől a Képviselő-testület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet

11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet