Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét

a) 174.743.103 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 118.120.548 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 1.171.400 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 55.451.155 Ft.

b) 174.743.103 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 118.730.230 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 54.570.669 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.442.204 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 54.008.951 Ft hiány, melyből

a) működési cél szerint 609.682 Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 53.399.269 Ft hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlegét belső hiány finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradvány 54.008.951 Ft igénybevétele tervezésével finanszírozza, ebből működési célú igénybevétel 609.682 Ft, felhalmozási célú igénybevétel 53.399.269 Ft

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2022. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a Rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a Rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete mutatja be.

3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 637.849 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet