Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

egyes támogatási célú önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 31- 2023. 04. 01

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete

egyes támogatási célú önkormányzati rendeletek módosításáról

2023.03.31.

Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. § tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; a 2. § tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 1/2020(II.13.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elszámolás alapdokumentumai:)

„c) a támogatott szervezet részére kiadott, a felhasználási célnak, a támogatás összegének megfelelő
ca) papír alapon előállított, a befogadó számára személyesen vagy postai úton rendelkezésre bocsátott bizonylatok esetén a (3) bekezdés szerint záradékolt számlák, szerződések hitelesített másolatai, a kiadásokat igazoló dokumentumok hitelesített másolatai,
cb) elektronikus számlák esetén az elektronikus számlák nyomtatott példányai, nyilatkozat az adott támogatási szerződés terhére elszámolt támogatási összegről, a teljesítés igazolásáról, a kiadásokat igazoló dokumentumok hitelesített másolatai.”

2. § A Mátészalka Város Önkormányzata sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 4/2020(II.27.) önkormányzati rendelet 12. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az elszámolás alapdokumentumai:)

„c) a támogatott szervezet részére kiadott, a felhasználási célnak, a támogatás összegének megfelelő
ca) papír alapon előállított, a befogadó számára személyesen vagy postai úton rendelkezésre bocsátott bizonylatok esetén a (6) bekezdés szerint záradékolt számlák, szerződések hitelesített másolatai, a kiadásokat igazoló dokumentumok hitelesített másolatai,
cb) elektronikus számlák esetén az elektronikus számlák nyomtatott példányai, nyilatkozat az adott támogatási szerződés terhére elszámolt támogatási összegről, a teljesítés igazolásáról, a kiadásokat igazoló dokumentumok hitelesített másolatai.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.