Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 13- 2023. 05. 13

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.13.

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásaira Balatonmagyaród Község Önkormányzata és Intézményei 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények együttes 2022. évi költségvetésének kiadásait a 2., 3. melléklet részletezi, a 2022. évi költségvetés bevételeit a 2., 3.. melléklet részletezi, azt 79 010 862 Ft költségvetési kiadással, 79 989 885 Ft költségvetési bevétellel 979 023 Ft költségvetési többlettel állapítja meg.

(2) A finanszírozási bevétellel együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt 96 072 166 Ft. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 12 432 535 Ft működési többlet, és 11 453 512 Ft felhalmozási hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre az előző évi maradvány felhasználása. ”

2. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az önkormányzat 15 010 104 Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik.

(3) Az önkormányzat tényleges költségvetési többlete összesen 979 023 Ft.”

3. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 12.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet