Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a módosításokkal egységes szerkezetben című 10/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 041231. sora.

2. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba, és 2023. május 26-án hatályát veszti.