Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019.(VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 05- 2023. 08. 06

Sajólászlófalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019.(VIII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.05.

Sajólászlófalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában, továbbá az 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás összege személyenként 15.000- Ft.”

2. § A helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás összege lakcímenként 10.000.- Ft.”

3. § A helyi szociális ellátásokról szóló 5/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 22. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A tanévkezdési célú települési támogatás készpénzben nyújtható, mértéke)

„a) az általános iskolai tanuló estében 15.000.- Ft tanulónként;
b) a középfokú oktatási intézményben, nappali tagozaton tanulmányokat folytató tanuló esetében 15.000.- Ft tanulónként;”

4. § Ez a rendelet 2023. augusztus 5-én lép hatályba.

Pálcza Józsefné
polgármester

Dr. Nagy Petronella
jegyző