Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 28- 2023. 04. 28

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

2023.04.28.

Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet