Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 11. 25- 2023. 11. 26

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 1/2014. (II.05.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.11.25.

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.