Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.2.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01

Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.2.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.31.

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 2022. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését

a) 255 044 520,-Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

b) 255 044 520,-Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

c) 0-Ft egyenleggel

állapítja meg.”

(2) Az Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:)

„a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 249 502 547 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 249 502 547 forint,”

2. § Az Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 15. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A Hivatal 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 9. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § (1) Az Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

(2) Az Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet