Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Fülpösdaróc Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Géberjén Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Győrtelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Hodász Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kocsord Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagydobos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyírcsaholy Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyírkáta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nyírmeggyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nyírparasznya Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Ópályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szamosszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Szamoskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, Őr Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Papos Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Rápolt Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Tiborszállás Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Vaja Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Vállaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 6. és 7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

B)

6

Házi segítségnyújtás Nyírcsaholy

240 Ft/óra

7

Házi segítségnyújtás Nyírmeggyes

150 Ft/óra