Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2007. (VI.28.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2023. 07. 02

Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 8/2007. (VI.28.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről

2023.07.02.

Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.