Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.6.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 29- 2023. 08. 30

Epöl Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.6.) rendelet módosításáról

2023.08.29.

Epöl Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 6.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2023. augusztus 29-én lép hatályba.

Tácsik Attila
polgármester

Elődné Lukács Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 8/2023. (VIII. 28.) önkormányzati rendelethez