Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 09- 2023. 05. 09

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelete

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.09.

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat hivatalos, időszaki lapja a Pátkai Hírek.

(3) Az Önkormányzat hivatalos online média felülete a https://www.patkaihirek.hu/.”

2. § A Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2023. (V. 8.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet