Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 01- 2023. 09. 01

Hidas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.01.

Hidas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Hidasi Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetését az irányító szerv 58.213.697.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 58.213.697.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 E Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg, melyet részletesen a 15. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az önkormányzat a helyi civil szervezeteket az alábbiak szerint támogatja: Hidasi Néptáncegyesület 320.000.-Ft, Egységes Sportegyesület Hidas 500.000.- Ft, Hidasi Tájházért Egyesület 100.000.- Ft, Hidasi Polgárőr Egyesület 80.000.-Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba, és 2023. szeptember 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 9/2023. (VIII. 31.) önkormányzati rendelethez