Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 26.) rendelet módosításáról

2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Hatályos: 2014. 04. 01 - 2014. 12. 31

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

3/2014. (III. 25) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (II.26.) rendelet módosításárólKötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 143.§ (4) b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva- a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:


1. § Az 1/2014. (II.26.) sz. rendelet 3. § (1) az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési hiánya 21.607 eFt működési forráshiány. A Képviselő-testület a működési forráshiány fedezetére fejezeti tartalékból nyerhető ÖNHIKI-s forrás-kiegészítő támogatásra pályázatot ad be. A pályázaton már az első körben részt kell venni, azt követően folyamatosan pályázni kell, a kiírásnak megfelelően, a pályázat benyújtására felhatalmazza a polgármestert.


2. § Az 1/2014. (II.26.) sz. rendelet 1 sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

3. § Az 1/2014. (II.26.) sz. rendelet 2 sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

4. § Az 1/2014. (II.26.) sz. rendelet 4 sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép.

5. § Az 1/2014. (II.26.) sz. rendelet 5 sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép.

6. § Az 1/2014. (II.26.) sz. rendelet 7 sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép.

7. § Az 1/2014. (II.26.) sz. rendelet 8 sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép.

8. § Ez a rendelet 2014. április 1. napján lép hatályba.


Kötegyán, 2014. március 25.
                         Nemes János                                                       Dr. Tóth Albert

              polgármester                                                               jegyző