Kötegyán Község Önkormányzata Képveiselő-testületének 6/2014 (IV.30.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (III.1.) önkrományzati rendelet módosításáról

2013. évi költségvetési rendelet módosítása

Hatályos: 2014. 04. 30 - 2021. 03. 18

Kötegyán Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

6/2014. (IV.30.) sz. önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet módosításárólA Képviselő-testület az 2/2013. (III.1.) számú költségvetési rendeletét a következők szerint módosítja:


  1. §.


A 2/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következők szerint módosul:


A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének


Önkormányzat:

-           költségvetési bevételi főösszeg            375.034 ezer forint

-           költségvetési kiadási főösszeg            375.034 ezer forint

Egészségügyi és Szociális Intézmény:

-           költségvetési bevételi főösszeg              28.126 ezer forint

-           költségvetési kiadási főösszeg               28.126 ezer forint

Kötegyán Község Óvoda Intézménye:

-           költségvetési bevételi főösszeg              19.300 ezer forint

-           költségvetési kiadási főösszeg              19.300 ezer forint

A Képviselő-testület elé terjesztett 2013. évi költségvetési tervezetben

- költségvetési bevételi főösszege                 422.460 ezer forint-ban

- költségvetési kiadási főösszege                  422.460 ezer forint-ban állapítja meg.


2. §.


A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendlelet 1 sz. melléklete lép.


3. §.


A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendlelet 2. sz. melléklete lép.


4. §.


A rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendlelet 4. sz. melléklete lép.


5. §.


A rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendlelet 5. sz. melléklete lép.


6. §.


A rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendlelet 7. sz. melléklete lép.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK7. §./1/        Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január

            1-től kell alkalmazni.Kötegyán, 2014. április 30.

                        Nemes János                                                              Dr. Tóth Albert

                        polgármester                                                                     jegyző