Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalapról

Hatályos: 2024. 02. 14- 2024. 12. 30 23:59

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi illetményalapról

2024.02.14.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának mértéke a 2024. évben 53.150 Ft.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-től kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. december 31-én 23 óra 59 perckor hatályát veszti.