Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 01- 2024. 04. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Bárna Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Cered Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Egyházasgerge Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Etes Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Ipolytarnóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancsalja Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancsberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancskeszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancslapujtő Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Karancsság Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kisbárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Litke Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Lucfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Márkháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mihálygerge Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nagybárkány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, Nagykeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Rákóczibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Ságújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Sámsonháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Sóshartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Szilaspogony Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Vizslás Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Zabar Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával a következőket rendeli el:

1. § A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A személyi térítési díj gyermekek átmeneti gondozása esetén nem haladhatja meg a 2. mellékletben meghatározott mértéket.”

2. § (1) A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

A Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díja

1. Házi segítségnyújtás

A

B

C

D

E

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/óra/fő)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/óra)

2

Személyi gondozás

Szociális segítés

Személyi gondozás

Szociális segítés

3

42.750,- Ft-ig

2.370,-

1.100,-

200,-

1.100,-

4

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

260,-

5

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

340,-

6

99.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

460,-

7

150.000,- Ft felett

480-,

2. Támogató szolgáltatás

A

B

C

D

1

Szolgáltatási önköltség

Intézményi térítési díj

2

Személyi segítés
(Ft/fő/óra)

Szállítás
(Ft/fő/km)

Személyi segítés
(Ft/fő/óra)

Szállítás
(Ft/fő/km)

3

5.860,-

1.320,-

0.-

0,-

3. Étkeztetés

3.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén

A

B

C

D

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/háztartás)

2

Helyben fogyasztás, elvitel

Kiszállítás

3

28.500,- Ft-ig

1.095,-

200,-

145,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

340,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

450,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

650.-

7

99.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

800,-

8

150.000,- Ft felett

860,-

3.2. Tagönkormányzatok közigazgatási területén, Salgótarján kivételével

A

B

C

D

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/háztartás)

2

Helyben fogyasztás, elvitel

Kiszállítás

3

28.500,- Ft-ig

1.235,-

200,-

145,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

360,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

490,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

700,-

7

99.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

830,-

8

150.000,- Ft felett

890,-

4. Nappali ellátást nyújtó intézmények

4.1. Idősek nappali ellátása

4.1.1. Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén

A

B

C

D

E

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

3

28.500,- Ft-ig

1.920,-

1.095,-

0,-

200,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

340,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

450,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

650,-

7

9.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

800,-

8

150.000,- Ft felett

860,-

4.1.2. Tagönkormányzatok közigazgatási területén, Salgótarján kivételével

A

B

C

D

E

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

3

28.500,- Ft-ig

1.920,-

1.235,-

0,-

200,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

360,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

490,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

700,-

7

99.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

830,-

8

150.000,- Ft felett

890,-

4.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása

4.2.1. Felnőttkorú ellátott esetén

A

B

C

D

E

F

G

1

Ellátott havi rendszeres
jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás és étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás és étkeztetés

3

42.750,- Ft-ig

4.475,-

1.875,-

6.350,-

300.-

300,-

600,-

4

42.751,- Ft-tól 57.000.- Ft-ig

390,-

450,-

840,-

5

57.000,- Ft felett

580,-

470,-

1.050,-

4.2.2. Gyermekkorú ellátott esetén

A

B

C

D

E

F

G

1

A családban az egy főre jutó rendszeres havi
jövedelem

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás és étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás és étkeztetés

3

42.750,- Ft-ig

4.475,-

950,-

5.425,-

300,-

290,-

590,-

4

42.751,- Ft-tól 57.000.- Ft-ig

390,-

430,-

820,-

5

57.000,- Ft felett

580,-

450,-

1.030,-

4.3. Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása (HORIZONT Nappali Ellátó Központ)

A

B

C

D

E

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

Nappali tartózkodás

Étkeztetés

3

28.500,- Ft-ig

4.585,-

1.095.-

0,-

200,-

4

28.501,- Ft-tól 42.750.- Ft-ig

340,-

5

42.751,- Ft-tól 71.250,- Ft-ig

450,-

6

71.251,- Ft-tól 99.750,- Ft-ig

650,-

7

9.751,- Ft-tól 150.000,- Ft-ig

800,-

8

150.000,- Ft felett

860,-

5. Bentlakásos szociális intézmények

5.1. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona

A

B

1

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

9.635,-

9.635,-

5.2. Hajléktalan személyek átmeneti szállása

5.2.1. Női Átmeneti Szálló

A

B

C

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

28.500,- Ft-ig

4.935,-

420,-

3

28.501,- Ft-tól 42.750,- Ft-ig

650,-

4

42.750,- Ft felett

780,-

5.2.2. Férfi Átmeneti Szálló

A

B

C

1

Ellátott havi rendszeres jövedelme

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

28.500,- Ft-ig

4.195.-

420,-

3

28.501,- Ft-tól 42.750,- Ft-ig

650,-

4

42.750,- Ft felett

780,-

5.2.3. Hajléktalan ellátás – külső férőhely I.

A

B

1

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

1.095,-

975,-

5.2.4. Hajléktalan ellátás – külső férőhely II.

A

B

1

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

900,-

900,-

5.3. Idősek Otthona

A

B

1

Szolgáltatási önköltség
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

10.585.-

4.800.-

6. Gyermekjóléti alapellátások

6.1. Bölcsőde

6.1.1. Alapellátás keretében

A

B

C

D

E

F

1

Számított intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/nap)

2

Gondozás

Gyermekétkeztetés

Gondozás és gyermek-
étkeztetés

Gondozás

Gyermekétkeztetés

Gondozás és gyermek-
étkeztetés

3

1.675,-

950,-

2.625,-

300,-

950,-

1.250,-

6.1.2. Alapellátáson túli, a családi nevelést támogató szolgáltatások esetén

6.1.2.1. Időszakos gyermekfelügyelet

A

B

C

D

1

Számított intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj

2

Időszakos gyermekfelügyelet
(Ft/fő/óra)

Gyermekétkeztetés
(Ft/fő/nap)

Időszakos gyermekfelügyelet
(Ft/fő/óra)

Gyermekétkeztetés
(Ft/fő/nap

3

665,-

950,-

665,-

950,-

6.1.2.2. Játszócsoport

A

B

1

Számított intézményi térítési díj
(Ft/fő/óra)

Intézményi térítési díj
(Ft/fő/óra)

2

665,-

665,-

6.2. Gyermekek átmeneti gondozása

6.2.1. Gyermekek Átmeneti Otthona, Zabar

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Számított intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj

2

Étkezés nélkül

Étkezéssel

Étkezés nélkül

Étkezéssel

3

2.215,- Ft/fő/nap

66.450,- Ft/hó

3.165,- Ft/fő/nap

94.950,- Ft/fő/hó

2.215,- Ft/fő/nap

66.450,- Ft/hó

3.165,- Ft/fő/nap

94.950,- Ft/fő/hó

6.2.2. Családok Átmeneti Otthona, Etes

A

B

C

D

E

F

G

H

1

Számított intézményi térítési díj

Intézményi térítési díj

2

Étkezés nélkül

Étkezéssel

Étkezés nélkül

Étkezéssel

3

1.115,- Ft/fő/nap

33.450,- Ft/fő/hó

2.065,- Ft/fő/nap

61.950,- Ft/fő/hó

1.115,- Ft/fő/nap

33.450,- Ft/fő/hó

2.065,- Ft/fő/nap

61.950,- Ft/fő/hó

2. melléklet a 10/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

Személyi térítési díj maximális mértéke gyermekek átmeneti gondozása esetén

1. Gyermekek Átmeneti Otthona, Zabar

A

B

1

Ellátott gyermekek száma

Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a család összjövedelmének %-a

2

1 gyermek esetén

25 %

3

2 gyermek esetén

30 %

4

3 gyermek esetén

35%

5

4 gyermek esetén

45%

6

5 vagy több gyermek esetén

50 %

2. Családok Átmeneti Otthona, Etes

A

B

C

1

Ellátott gyermekek száma

Az ellátásért fizetendő havi személyi térítési díj a család összjövedelmének %-a

2

1 szülővel

2 szülővel

3

1 gyermek esetén

20 %

25 %

4

2 gyermek esetén

25 %

30 %

5

3 gyermek esetén

30 %

35 %

6

4 gyermek esetén

35 %

40 %

7

5 vagy több gyermek esetén

45 %

50 %