Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 03- 2024. 05. 04

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 21/2022. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.03.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint 39/ C. § (2) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 21/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Adómentesség illeti meg azt a vállalkozót, akinek, amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja, teljes adóévre vonatkoztatva nem haladja meg a 2,0 millió Ft-ot.”

2. § Ez a rendelet 2024. május 3-án lép hatályba.