Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44//C. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nógrád Vármegye Önkormányzata véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 4/2014. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Salgótarján közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Tardonai út 1., a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult és köteles a megrendelések alapján 2028. december 31-ig ellátni.”

2. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.