Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 28- 2024. 03. 29

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.28.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. § (1) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) kiadási főösszegét 23.914.205.718 forintban

b) bevételi főösszegét 23.914.205.718 forintban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) költségvetési kiadásait 21.452.710.493 forintban

b) költségvetési bevételeit 19.552.784.298 forintban

c) a költségvetés hiányát 1.899.926.195 forintban

állapítja meg.

(3) A Közgyűlés a 2024. évi önkormányzati költségvetés

a) finanszírozási kiadásait 2.461.495.225 forintban

b) finanszírozási bevételeit 4.361.421.420 forintban

állapítja meg.

2. § A Közgyűlés az 1. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány

a) belső finanszírozását a költségvetés

aa) működési célú előző évi maradványból 310.200.009 forint

ab) felhalmozási célú előző évi maradványból 1.233.024.290 forint

b) külső finanszírozását

ba) hosszú lejáratú hitelforrásból 818.197.121 forint

bb) likviditási hitelforrásból 2.000.000.000 forint összegben jóváhagyja.”

2. § A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. § (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásaiból (1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 11. cím)

általános tartalékként 29 000 000 forintot hagy jóvá.

(2) A Közgyűlés az önkormányzati költségvetés 1. §. (1) bekezdés a) pontjában jóváhagyott kiadásából

a) működési célú tartalékként 139 092 644 forintot

b) felhalmozási célú tartalékként 248 692 276 forintot

hagy jóvá az 1. melléklet III. Helyi önkormányzat fejezet 12. cím kiemelt előirányzatai alapján meghatározott célokra.”

3. § (1) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 6/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. március 28-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 9/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelethez