Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 14/2020. (XII.7.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 3/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének

14/2020. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló

3/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Kötegyán Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Kötegyán Község Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdésében, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Hatályát veszti az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 3/2015. (IV. 1.) számú önkormányzati rendelet.


2. §


Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, majd az azt követő napon hatályát veszti.


Kötegyán, 2020. december 7.


Dr. Hajdu – Szűcs Mária Kornélia s.k.                                           Dr. Nagy Sándor s.k.

polgármester                                                                                     jegyzőZáradék:


A rendelet 2020. december 7. napján 12.30 órakor kihirdetésre került.Dr. Nagy Sándor s. k.

jegyző