Kötegyán község képviselő testületének 6/2019 (V.30.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 05. 30 - 2019. 05. 31

Kötegyán Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének

6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet végrehajtásárólKötegyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:1.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, valamint önállóan működő költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetésének teljesítését


728.886.765,- Ft költségvetési bevétellel

340.959.491,- Ft költségvetési kiadással

hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület 2018. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését a rendelet 1-2. melléklete szerint hagyja jóvá.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint az önállóan működő költségvetési szervének kormányzati funkciók szerinti bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.


2.§  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát az egyszerűsített mérleg alapján 1.282.633.141,- Ft összeggel a rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek létszámát 83 fővel fogadja el a rendelet 5. melléklete szerint.


4.§ A Képviselő-testület a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatásokkal való elszámolást a rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá.


5.§  A Képviselő-testület a beruházások 2018. évi kiadásait a rendelet 7. melléklete alapján hagyja jóvá.


6.§ A Képviselő-testület a tárgyi eszközök állományának 2018. évi alakulását a rendelet 8. melléklete alapján hagyja jóvá


7.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi pénzmaradványát 387.927.274,- Ft összeggel hagyja jóvá a rendelet 9. melléklete alapján.


8.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi EU-s és egyéb támogatások elszámolását a rendelet 10. melléklete alapján hagyja jóvá.


9.§ (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő nap hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló módosított 2/2018. (III.14.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
                 Nemes János                                                                                Szokai Dániel

                 polgármester                                                                                     jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május 30. napján kihirdetésre került.                                                                                                                    Szokai Dániel

                                                                                                                            jegyző      

Mellékletek