Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (IV.14.) önkormányzati rendelete

Balatonmáriafürdő Ifjú Polgárainak köszöntéséről

Hatályos: 2015. 04. 15


Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a Magyarország  helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:  1. § (1) Balatonmáriafürdő Ifjú Polgára az a gyermek,  aki a tárgyév március 31-éig született, és a születés időpontjában, és az elismerés átadása napján a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványában balatonmáriafürdői lakóhely szerepel.


 (2) Az Ifjú Polgárokat évente egy alkalommal ünnepélyes keretek között a polgármester köszönti. A köszöntő keretében  oklevelet  és ajándéktárgyat ad át a polgármester  a gyermek szülője (gondviselője, gyámja) részére.


2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott feladatokat a polgármester látja el.


(2) A polgármester feladatkörébe tartozó döntések előkészítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.


3.§ (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

a) a kitüntető címek, elismerések alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 9/2007.(IV.25.) rendelet

b) a kitüntető címek, elismerések alapításáról, adományozásának rendjéről szóló 9/2007.(IV.25.) rendeletének módosításáról szóló 15/2009.(X.27.) rendelet                           Galácz György                                                     Mestyán Valéria

                            polgármester                                                      címzetes főjegyző
A rendelet kihirdetve:

2015. április 14-énMestyán Valéria

címzetes főjegyző