Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2017.(IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020. (XII.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 14/2017.(IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről1

2021.01.01.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Úrhida Község Önkormányzata Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének kihirdetett, de még hatályba nem lépett a helyi adókról szóló 14/2017.(IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelte nem lép hatályba.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 2. napjával.