Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 4/2021. (III.17.) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 03. 18 - 2021. 03. 19

Kötegyán Község Polgármesterének

4/2021. (III.17.) önkormányzati rendelete

 az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről


Kötegyán Község Önkormányzatának polgármestere - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjának mértékéről szóló 13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017.  (I.27.) önkormányzati rendelete.


 1. §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 7/2016. (XII.21.) önkormányzati rendelete.


 1. §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelete.


 1. §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás igénylésének szabályairól szóló 14/2015. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  16/2015. (XII.23.) önkormányzati rendelete.


 1. §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete.


 1. §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 1/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2015. (IX.30.) önkormányzati rendelete.


 1. §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a  helyi önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök, a bizottsági tagok és a tanácsnok tiszteletdíjának mértékéről szóló 13/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete.


 1. §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (VIII.29.) önkormányzati rendelete.


 1. §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Kötegyán Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló 7/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete.


 1.  §


Hatályát veszti Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2014 (IV.30.) önkormányzati rendelete.


 1.  §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti


Kötegyán, 2021. március 17.


                    Dr. Hajdu-Szűcs Mária Kornélia sk.                                Szokai Dániel sk.                           

                                   polgármester                                                           aljegyző


Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2021. március 17-én 16.00 órakor.


                                                                                                                Szokai Dániel                           

                                                                                                                     aljegyző