Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2021. 02. 04 - 2021. 12. 31

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (II.3.) önkormányzati rendelete

a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapjáról

2021.02.04.

Csákvár Város Önkormányzatának Polgármestere Magyarország 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Vértesboglár és Gánt Községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek egyetértésével a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – a képviselő-testület hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Csákvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 46.380 Ft.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Ez a rendelet 2021. december 31. napján hatályát veszti.