Kötegyán község képviselő testületének 6/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelete

Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 27 - 2018. 04. 28

Kötegyán Község Önkormányzata

 Képviselő-testületének


6/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelete


Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 27.)

önkormányzati rendelet módosításáról


Kötegyán Község Önkormányzata Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, valamint a 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. § A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2. § Ezen rendelet kihirdetése napját követő nap lép hatályba, azt követő nap hatályát veszti.                  Nemes János                                                                Szokai Dániel

                  polgármester                                                                     jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2018. április 26. napján kihirdettem.
                 Szokai Dániel

                                                                                                              jegyző