Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (IV.17.) önkormányzati rendelete

a koronavírussal összefüggő kijárási korlátozás szabályairól

Hatályos: 2020. 04. 18 - 2020. 04. 19

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében a polgármester által megalkotott

10/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelet

a koronavírussal összefüggő kijárási korlátozás szabályairól


Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében Csákvár Város polgármestere a hétvégére vonatkozó kijárási korlátozással összefüggésben meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 118/2020. (IV.16.) Korm. rendeletének 3.§-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Csákvár Város teljes közterületén és a közforgalom számára megnyitott magánterületein a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységet (az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés) csak csákvári bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy életvitelszerűen lakott üdülővel, zártkerti ingatlannal rendelkezők folytathatnak.

(2) Csákvár Gánti út végén a Haraszt-hegyi tanösvény, Gróf út lezárásra kerül. az érintett területek környezetében gépjárművel történő várakozást tilos (Gánti utca, Dobogó utca)

(3) Csákvár Vöröskapu utca-Damjanich utca kereszteződésében lévő parkoló lezárásra került. A Rákóczi utca teljes területén a gépjárművel történő várakozást tilos. A Nagypark területén is az 1.§ (1) bekezdésében részletezett korlátozások érvényesek.

(4) Csákvár Kastélypark teljes területének látogatása az 1.§ (1) bekezdésében részletezett korlátozások figyelembe vételével tilos.

(5) A Báraczházi barlang látogatása tilos, a Vaskapu-völgyet lezárásra kerül.

(6) A Szabadság téri parkoló 2020. április 18-án 00.00 órától 2020. április 19-én 24.00 óráig lezárásra kerül.

(7) Csákvár Város közterületein és közparkjaiban 65 év felettiek 9,00 órától 12,00 óráig tartó időszakon túl nem tartózkodhatnak, 3 főnél több ember nem tartózkodhat együtt, maszk viselése, 1,5 méter távolság betartása kötelező!

(8)A vásárlókkal érintkező bolti személyzet számára maszk és gumikesztyű, a vásárlóknak maszk viselése kötelező!

A vendéglátóegységek terasz részein tartózkodni tilos, az elvitelre vásárolt élelmiszerek, többek között cukrásztermékek (pl. sütemény, fagylalt) közterületen való fogyasztása tilos.

A rendelkezések betartásáért az üzlet vezetője vagy tulajdonosa felelős.


2. § A rendelet végrehajtását a rendőrség és a polgárőrség ellenőrzi, a rendeletben foglaltak megsértése esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben megállapított szabálysértési bírság kiszabásának van helye, melynek felső határa 500.000 Ft.


3. § (1) E rendelet 2020. április 18. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2020. április 19-én hatályát veszti.     

                                   Illés Szabolcs                                                       Kiss Jolán

                                   polgármester                                                  címzetes főjegyző

    


Kihirdetve:

Csákvár, 2020. április 17.

                                                                                                               Kiss Jolán

                                                                                                           címzetes főjegyző