Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a koronavírussal összefüggő kijárási korlátozás szabályairól

Hatályos: 2020. 05. 01 - 2020. 05. 04

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében Csákvár Város polgármestere a kijárási korlátozással összefüggésben május 1. napjára és hétvégére meghozható önkormányzati intézkedésekről szóló 167/2020. (IV. 30.) Kormányrendelet alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Csákvár Város teljes közterületén így különösen a Kastélyparkban, Nagyparkban, és a közforgalom számára megnyitott magánterületein a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységet (az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés) csak csákvári bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, vagy életvitelszerűen lakott üdülővel, zártkerti ingatlannal rendelkezők folytathatnak.

(2) Lezárásra kerül:

     a) Vöröskapu utca – Damjanich utca kereszteződésében lévő parkoló

     b) Haraszt hegyi tanösvény

     c) Gróf út

     d) Báraczházi barlang

     e) Vaskapu-völgy

     f) Nagypark teljes területe

     g) Kastélypark teljes területe

(3) Gépjárművel várakozni tilos:

     a) Rákóczi utca mindkét oldalán

     b) Kossuth utca menetirány szerinti jobb oldalán a Postától a Berényi úti útkereszteződésig

     b) Dobogó utca mindkét oldalán a Gánti út felőli, Fehér útig terjedő szakaszon

 (4) Csákvár Város közterületein és közparkjaiban

     a) 65 év felettiek 9,00 órától 12,00 óráig tartó időszakon túl nem tartózkodhatnak,

     b) 3 főnél több ember együtt nem tartózkodhat,

     c) maszk viselése, 1,5 méter távolság betartása kötelező.

     d) az elvitelre vásárolt italok, élelmiszerek, többek között cukrásztermékek (pl. sütemény, fagylalt)     

         fogyasztása tilos

(5) A vásárlókkal érintkező bolti személyzet számára maszk és gumikesztyű, a vásárlóknak maszk viselése kötelező.

A vendéglátó egységek terasz részein tartózkodni tilos.

E rendelkezések betartásáért az üzlet vezetője vagy tulajdonosa felelős.


2. § A rendelet végrehajtását a rendőrség és a polgárőrség ellenőrzi, a rendeletben foglaltak megsértése esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben megállapított szabálysértési bírság kiszabásának van helye, melynek felső határa 500.000 Ft.


3. § (1) E rendelet 2020. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2020. május 4-én hatályát veszti.
                           Illés Szabolcs                                                         Kiss Jolán

                            polgármester                                                    címzetes főjegyző


Kihirdetve:

Csákvár, 2020. április 30.

                                                                                                          Kiss Jolán

                                                                                                    címzetes főjegyző