Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelete

tiszteletdíjról, természetbeni juttatásról és költségtérítésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 04. 16 - 2020. 04. 17

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (IV.14.) önkormányzati rendelete

tiszteletdíjról, természetbeni juttatásról és költségtérítésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Csákvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormány rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016. (IX.30.) számú,a képviselő-testület tagjai, a bizottságok nem önkormányzati képviselő tagjai és a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelete 1. §-a helybe a következő 1. § kerül:

 • 1. Tiszteletdíj
  A képviselői tiszteletdíj havi mértéke: 0,- Ft
  A képviselői tiszteletdíj bizottsági tagság estén havonta: 0,- Ft
  A bizottsági elnökök havi tiszteletdíja: 0,- Ft
  A bizottságok nem képviselői tagjainak havi tiszteletdíja: 0, Ft
  a tanácsnok havi tiszteletdíja: 0,- Ft”

2. § Ez a rendelet 2020. április 16-án lép hatályba.