Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2016. 05. 31

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

  (1) Csákvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtását

                                             793.384ezer Ft bevételi főösszeggel

                                             684.722 ezer Ft kiadási főösszeggel

                                                          hagyja jóvá.

                                            


          (2) Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtását

                                             123.569 ezer Ft bevételi főösszeggel

                                             117.795 ezer Ft kiadási főösszeggel

                                                          hagyja jóvá


          (3) Csákvári Mese-vár Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetésének végrehajtását

                                             140.272 ezer Ft bevételi főösszeggel

                                             134.999ezer Ft kiadási főösszeggel

                                                          hagyja jóvá

         

          (4) Floriana Könyvtár 2015. évi költségvetésének végrehajtását

                                             12.448 ezer Ft bevételi főösszeggel

                                             11.893 ezer Ft kiadási főösszeggel

                                                          hagyja jóvá


2.§ (1) A 1.§ –ban megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti megbontását a rendelet 1.-5. mellékletei tartalmazzák.


(2) A 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a rendelet 9, 10. mellékletei tartalmazza.


(3)  Az önkormányzat és intézményének összesített könyvviteli mérlegét és eredménykimutatását, a rendelet 6., ,8..mellékletei tartalmazzák.


(4) Az önkormányzat által elvégzett felhalmozási (fejlesztési, felújítási) kiadásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzat, az intézménye valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(6) Az önkormányzat az Ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásait a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


(7) Az önkormányzat és intézményének pénzeszköz változásait a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


(8) A közvetett támogatásokat a rendelet 15. melléklete tartalmazza


(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 16. melléklet tartalmazza.


3.§ Az önkormányzat és intézménye gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány a 7. mellékletnek megfelelően kerül meghatározásra.


4.§ Az önkormányzat és intézményének a pénzügyi nyilvántartás alapján 2015. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást és a részesedések állományát a rendelet 17. melléklete tartalmazza.


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti Csákvár Város Önkormányzatának az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 16.), valamint a módosításáról szóló 15/2015 (VII. 29.) önkormányzati rendelete.
            Illés Szabolcs                                                                                     Tóth Jánosné

            polgármester                                                                                      címzetes főjegyzőZáradék:Kihirdetve: Csákvár, 2016. május 30-án                                                                                                                                                                                Tóth Jánosné

                                                                                                          

Mellékletek