Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Polgármestere a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 33. § (3) bekezdésében és a 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában foglalt feladatkörben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (XI.14.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és egyéb helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 11/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdés

  • 1. a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:)

„a) Szociális bérlakás:

aa) komfortos lakás esetén: minimum 489.- Ft/m2, de minimum 26.234, - Ft/hó”,

ab) félkomfortos lakás esetén minimum 489,- Ft/m2, de minimum 19.627, - Ft/hó”,

2. c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakbér mértéke a lakás alapterületéhez és szociális bérlakás esetén a komfort-fokozathoz igazodik a következők szerint:)

„c) Piaci alapon:

ca) 2021. január 1. napja előtt kötött lakásbérleti szerződés esetében 788,- Ft/m2/hó,

cb) 2021. január 1. napja után kötött lakásbérleti szerződés esetében 1.061, - Ft/m2/hó.”

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 2. napjával.