Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelete

rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 10. 01 - 2016. 10. 01

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ (1) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 19/2002. (XII. 17.)  A menetrend   

            szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezi.

(2) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 6/2003. (III. 18.) Csákvár   

     1946/3,4,5,6,7,8 hrsz. területének Helyi Építési Szabályzatáról (Széchenyi utcai tömbbelső) szóló

     rendeletét hatályon kívül helyezi.

(3) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 10/2005. (X. 25.) Egyes önkormányzati

     rendeletek  módosításáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezi.

(4) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 22/2012. (II. 13.) Az önkormányzat és

      intézményei 2012. évi költségvetéséről szóló és azt módosító  13/2012. (VI. 1.), 14/2012. (VI. 15.)

     16/2012. (VII. 28.), 4/2013. (III. 04.) számú rendeleteket hatályon kívül helyezi.

(5) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 25.) Az önkormányzat és

     intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló és az azt módosító 12/2013. (VIII. 12.),

    17/2013. (XII. 10.), 6/2014. (IV. 03.) számú rendeleteket hatályon kívül helyezi.

(6) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 1/2014. ((II. 06.) Az önkormányzat és

     intézményei 2014. évi költségvetéséről szóló és az azt módosító 13/2014. (VIII. 01.),

     7/2015. (V. 05.) számú rendeleteit hatályon kívül helyezi.


2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


            Illés Szabolcs                                                             Tóth Jánosné

            polgármester                                                              címzetes főjegyző


ZÁRADÉK:


A rendeletet kihirdettem:


2016. szeptember 30-án

                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                              címzetes főjegyző