Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 31 - 2016. 05. 31

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról[1]

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

1. § (1) A az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.16) önkormányzati rendeletének (továbbiakban R.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül.

(2) A R 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete kerül

(3) A R 3 melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete kerül

(4) A R 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete kerül

(5) A R 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete kerül

(6) A R 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete kerül

(7) A R 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete kerül.

(8) A R 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete kerül

(9) A R 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete kerül

2. § A R. 7. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő (1)-(4) bekezdés kerül:

7. § (1) A Képviselőtestület- figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c ) pontjában foglalt előírásra az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi költségvetésének

  • a) költségvetési bevételét 725.767 eFt-ban
  • b) finanszírozási bevételét 371.789 eFt-ban
  • c) bevételeit összesen 1.097.556 eFt-ban

azaz egymilliárd kilencvenhétmillió ötszázötvenatezer forintban az 1. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait 824.287 eFt-ban

e) finanszírozási kiadásai 273.269 eFt-ban

f) kiadásait összesen 1.097.556 eFt-ban

azaz egymilliárd kilencvenhétmillió ötszázötvenhatezer forintban az 1. melléklet szerint,

g) költségvetési hiány 98.520 eFt

azaz kilencvennyolcezer ötszázhúszezer forintban állapítja meg.

(2) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi

a) működési célú költségvetési bevételei: 665.326 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai: 645.450 eFt,

c) működési többlet 19.876 eFt

(3) Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek együttes 2015. évi

a) felhalmozási célú költségvetési bevételei: 60.441 eFt,

b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai: 178.837 eFt,

c) felhalmozási hiány 118.396 eFt

(4) Az (3) bekezdésben meghatározott 118.396 ezer Ft felhalmozási hiány összegének fedezetét belső finanszírozással, mint a működési költségvetés többletét 19.876 eFt-ot és 98.520 eFt-ot finanszírozási többlet jelöli meg.

3. § A R. 8. § (1) bekezdés helyébe a következő (1) bekezdés kerül:

„2015. évre működési tartalékot 15 331 ezer Ft-ban képez az évközben felmerülő, előre nem ismert feladatok megoldásának fedezetére.

2015. évre céltartalékot nem képez.”

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során alkalmazni kell.

1. melléklet

1. melléklet.pdf

2. melléklet

2. melléklet.pdf

3. melléklet

3. melléklet.pdf

4. melléklet

4. melléklet.pdf

5. melléklet

5. melléklet.pdf

6. melléklet

6. melléklet.pdf

7. melléklet

7. melléklet.pdf

8. melléklet

8. melléklet.pdf


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. június 1. napjával.