Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 03. 01 - 2016. 03. 01

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzatai rendelete kiegészül az e rendelet 1. melléklete szerinti 1. melléklettel:

2.§ Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba.

3.§ Ez a rendelet 2016. március 2.-án hatályát veszti.       

                        Illés Szabolcs                                                 Tóth Jánosné

                        polgármester                                                   címzetes főjegyző             ZÁRADÉK:


A rendeletet kihirdettem:


2016. február 24.


                                                                                              Tóth Jánosné

                                                                                              címzetes főjegyző:

Mellékletek