Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2020. (IV.10.) önkormányzati rendelete

a koronavírussal összefüggő kijárási korlátozás szabályairól

Hatályos: 2020. 04. 10 - 2020. 04. 14

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében Csákvár Város polgármestere a Kormány kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendeletének 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § (1) Csákvár Város teljes közterületén és a közforgalom számára megnyitott magánterületein a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenységet (az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés) csákvári lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy állandó lakcímmel nem rendelkező személyeknek megtiltom.

(2) Csákvár Gánti út végén a Haraszt-hegyi tanösvény, Gróf út lezárásra került. Ezen időtartam alatt az érintett területek környezetében gépjárművel történő várakozást megtiltom (Gánti utca, Dobogó utca)

(3) Csákvár Vöröskapu utca-Damjanich utca kereszteződésében lévő parkoló lezárásra került. A Rákóczi utca teljes területén a gépjárművel történő várakozást megtiltom. A Nagypark területén is az 1.§ (1) bekezdésében részletezett korlátozások érvényesek.

(4) Csákvár Kastélypark teljes területének látogatása az 1.§ (1) bekezdésében részletezett korlátozások figyelembe vételével tilos.

(5) A Báraczházi barlang látogatását megtiltom, a Vaskapu-völgyet lezárom.

(6) A Berényi utcai ABC parkolóját, valamint a Szabadság téri parkolót 2020. április 11-én 19.00 órától 2020. április 13-án 24.00 óráig lezárom.

(7) Csákvár Város közterületein és közparkjaiban 65 év felettiek nem tartózkodhatnak, 65 év alatt 3 főnél több ember nem tartózkodhat együtt, maszk viselése, 1,5 méter távolság betartása kötelező!

(8)Általános boltzárat rendelek el, kivéve alapvető élelmiszert árusító üzletek, trafikok, gyógyszertárak, benzinkút, illetve az eddig nyitva lévő meleg-ételt szolgáltató vendéglátóhelyek nyitvatartási időben csak elvitelre szolgáltathatnak, az üzletben a személyzeten kívül egyszerre 1 vendég tartózkodhat, maszk viselése kötelező!

A vendéglátóegységek terasz részein tartózkodni tilos!

(9)A vásárlókkal érintkező bolti személyzet számára maszk és gumikesztyű viselése kötelező!


2. § A rendelet végrehajtását a rendőrség és a polgárőrség ellenőrzi, a rendeletben foglaltak megsértése esetén a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendeletben megállapított szabálysértési bírság kiszabásának van helye, melynek felső határa 500.000 Ft.


3. § (1) E rendelet 2020. április 10. napján 10.00 órakor lép hatályba.

(2) E rendelet 2020. április 14-én hatályát veszti.  


                                          Illés Szabolcs                                   Kiss Jolán

                                          polgármester                                     címzetes főjegyző

    


Kihirdetve:

Csákvár, 2020. április 10. 10.00 óra

                                                                                                                            Kiss Jolán

                                                                                                                            címzetes főjegyző