Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

az Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 9/2018. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 01. 31 - 2020. 02. 01

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete

az Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 9/2018. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről1

2020.01.31.

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, valamint a 37. § b) pont 1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.  § Hatályát veszti az Itthon Csákváron Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 9/2018. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet.

2.  § Ez a rendelet 2020. január 31. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. február 1. napjával.