Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 11 - 2020. 07. 12

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi költségvetésének főösszegét 3.618.748.268,- Ft-ban határozza meg.”

(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek tárgyévi költségvetési bevételén belül

a) a működési költségvetési bevételét 756.177.322,- forintban, ezen belül

aa) a működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 474.047.249,- forintban,

ab) a közhatalmi bevételeket 153.490.000,- forintban,

ac) a működési bevételeket 116.390.132,- forintban,

ad) a működési célú átvett pénzeszközök 12.249.941,- forintban,

b) a felhalmozási költségvetési bevételét 713.951.105,- forintban, ezen belül,

ba) a felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről 713.951.105,- forintban,

bb) a felhalmozási bevételeket 0,- forintban,

bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0,- forintban,

c) a finanszírozási bevételét 2.148.619.841,- forintban

határozza meg.”

(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek tárgyévi költségvetési kiadásán belül

a) a működési kiadásait 1.439.867.548,- forintban, ezen belül

aa) a személyi juttatásokat 308.372.875,- forintban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 62.591.217,- forintban,

ac) a dologi kiadásokat 810.560.469,- forintban,

ad) az ellátottak pénzbeni juttatásait 8.000.000,- forintban,

ae) az egyéb működési célú támogatásokat 250.342.987,- forintban,

b) az felhalmozási kiadásait 1.838.523.321,- forintban, ezen belül

ba) a beruházásokat 1.569.835.977,- forintban,

bb) a felújításokat 124.412.849,- forintban,

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 144.274.495,- forintban,

c) a finanszírozási kiadásait 340.357.399,- forintban,

határozza meg.”

(4) A Rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek tárgyévi költségvetési hiányán belül

a) a működési költségvetési többletét 683.690.226,- forintban,

b) a felhalmozási költségvetési hiányát 1.124.572.216,- forintban,

c) a hiteltörlesztését 0,- forintban,

d) az Áht-n belül megelőlegezés visszafizetését 13.150.534,- forintban

határozza meg.”

(4) A Rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek összevont 2020. évi költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását 1.821.412.976,- forintban határozza meg a 2018. évi pénzmaradvány igénybevételével.”


2. § A Rendelet

a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

b) 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet lép.

c) 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet lép.

d) 3.1. melléklete helyébe a 3.1. melléklet lép.

e) 3.2. melléklete helyébe a 3.2. melléklet lép.

f) 3.3. melléklete helyébe a 3.3. melléklet lép.

g) 3.4. melléklete helyébe a 3.4. melléklet lép.

h) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

i) 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.


3. § Hatályát veszti a Rendelet 7. melléklete.


4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek