Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2020. (V.27.) önkormányzati rendelete

a fiatalok lakhatási feltételeinek támogatásáról szóló 21/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 05. 28 - 2020. 05. 28

Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében Csákvár Város polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A fiatalok lakhatási feltételeinek támogatásáról szóló 21/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésében a „minden év május 31. napjáig” szövegrész helyébe a „minden év június 20. napjáig” szöveg lép.


2. § (1) Ez a rendelet 2020. május 28. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépésének napján hatályát veszti.