Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31- 2021. 05. 28

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság, a 36. § b) pont 7. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési Bizottság, valamint a 37. § b) pont 1. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humán Erőforrások Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Csákvár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 815.984 ezer Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 711.023 ezer Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 125.192 ezer Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 118.341 ezer Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(3) Csákvári Mese-vár Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 136.167 ezer Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 135.911 ezer Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(4) Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 2016. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 15.027 ezer Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 14.956 ezer Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

2. § (1) Az 1. § szerint megállapított főösszegen belül a bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontását a 1-5. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások kormányzati funkciónkénti bontását a 9. és 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményének összesített könyvviteli mérlegét és eredmény kimutatását, a 6. és 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által elvégzett felhalmozási kiadásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat, az intézménye valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat az Ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és intézményének pénzeszköz változásait a 14. melléklet tartalmazza.

(8) A közvetett támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza

(9) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 16. melléklet tartalmazza.

(10) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projekteket a 18. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat adósság állományát, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit a 19. melléklet tartalmazza.

3. § Az önkormányzat és intézménye gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradvány a 7. mellékletnek megfelelően kerül meghatározásra.

4. § Az önkormányzat és intézményének a pénzügyi nyilvántartás alapján 2016. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást és a részesedések állományát a 17. melléklet tartalmazza.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. melléklet

6.melléklet.pdf

7. melléklet

7.melléklet.pdf

8. melléklet

8.melléklet.pdf

9. melléklet

9.melléklet.pdf

10. melléklet

10.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf

13. melléklet

13.melléklet.pdf

14. melléklet

14.melléklet.pdf

15. melléklet

15.melléklet.pdf

16. melléklet

16.melléklet.pdf

17. melléklet

17.melléklet.pdf

18. melléklet

18.melléklet.pdf

19. melléklet

19.melléklet.pdf