Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. ((IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 31 - 2016. 05. 31

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) 18. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2012. (IV. 1.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban Ör.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete kerül.


2.§ Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete kerül.


3.§ Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete kerül.


4.§ Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete kerül.


5.§.(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
Illés Szabolcs                                                 Tóth Jánosné

                                             polgármester                                           címzetes főjegyző  

ZÁRADÉK


A rendeletet kihirdettem:


2016. május 30.                                                                                            Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző

1. melléklet

Csákvár Város Önkormányzatának kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló forgalomképtelen törzsvagyona


Sor-szám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca+hsz

Területe m2

Önkormányzati tulajdon %

Önkormányzati tulajdon m2

1.

029/2

Árok

Külterület

4222

100

4222

2.

032/4

út

Külterület

6322

100

6322

3.

039

út

út

68235

100

68235

4.

041

út

út

27253

100

27253

5.

042/20

út

út

2249

100

2249

6.

043

út

út

7073

100

7073

7.

044

út

út

4840

100

4840

8.

045

út

út

1101

100

1101

9.

048/4

út

út

228

100

228

10.

049

út

út

3099

100

3099

11.

051/2

út

út

9783

100

9783

12.

053

út

út

17288

100

17288

13.

055/25

út

út

8874

100

8874

14.

056

út

út

7962

100

7962

15.

057/7

út

út

2417

100

2417

16.

058

Külterület saját út

Erdőföld

24292

100

24292

17.

060

út

út

4179

100

4179

18.

062

út

út

8307

100

8307

19.

070

út

út

26924

100

26924

20.

071

út

út

9389

100

9389

21.

076

út

út

2280

100

2280

22.

078

szennyvíztisztító

külterület

22642

100

22642

23.

086

Árok

Külterület

15393

100

15393

24.

090

út

út

5531

100

5531

25.

097

Árok

Külterület

5811

100

5811

26.

0101/7

út

út

6568

100

6568

27.

0102

út

út

4634

100

4634

28.

0104

út

út

25402

100

25402

29.

0106

út

út

27179

100

27179

30.

0108

út

út

7027

100

7027

31.

0109

Árok

Árok

2098

100

2098

32.

0112

út

út

20592

100

20592

33.

0113/1

út

út

3123

100

3123

34.

0125

út

út

43456

100

43456

35.

0136

vízmű (szennyvíz-átemelő)

Berényi utca végén külterület

484

100

484

36.

0139

út

út

3483

100

3483

37.

0143

Árok

Külterület

1904

100

1904

38.

0145/18

Árok és út

Külterület

5593

100

5593

39.

0145/30

út

út

7765

100

7765

40.

0146

Árok

Külterület (Széchenyi u. 80. mellett)

3183

100

3183

41.

0148

út

út

2134

100

2134

42.

0150

út

út

2600

100

2600

43.

0151/39

út

út

1766

100

1766

44.

0152

út

út

2116

100

2116

45.

0157

Árok

Külterület

355

100

355

46.

0161/1

út

Fornapuszta

6652

10

6652

47.

0172/23

út

út

324

100

324

48.

0174/5

út

út

793

100

793

49.

0175

út

út

59571

100

59571

50.

0178

út

út

2100

100

2100

51.

0181

út

út

786

100

786

52.

0183

út

út

1449

100

1449

53.

0184

út

út

3853

100

3853

54.

0191

út

út

14817

100

14817

55.

0194

vízmű

Sashegy

866

100

866

56.

0199

Emlékmű Gánton

Csákvár-Gánt határában

741

100

741

57.

0205

út

út

3868

100

3868

58.

0208

vízmű (kút)

Dobogó

536

100

536

59.

0209

vízmű (kút)

Dobogó

2538

100

2538

60.

0210

vízmű (telep és kút)

külterület (Gánti út)

14425

100

14425

61.

0218

út

út

2744

100

2744

62.

0226

út

út

1461

100

1461

63.

0234

volt szeméttelepi út

út

1310

100

1310

64.

0236

út

út

885

100

885

65.

0240/4

út

út

1541

100

1541

66.

0245

Disznóhegybe vezető út

út

3895

100

3895

67.

2

Szabadság tér

Szabadság tér

12265

100

12265

68.

7/D

Szabadság tér 5.

Mentőállomás földhasz.jog

342

100

342

69.

7/A/1

Szabadság tér 5.

Orvosi rendelők

895

100

895

70.

12/1

Árok

új iskola mögötti árok

277

100

277

71.

30

Jókai utca

Jókai

6113

100

6113

72.

31

Szt. Mihály tér

Szt. Mihály tér

6791

100

6791

73.

82

Mikes Kelemen utca

Mikes Kelemen utca

6535

100

6535

74.

186

Árok

Rákóczi és Jókai utca közötti kertvégek

1070

100

1070

75.

192/1

Huszár emlékmű

Rákóczi utca

485

100

485

76.

192/2

Rákóczi utca

Rákóczi utca

33008

100

33008

77.

193/1

Kastélypark

Kastélypark

33141

100

33141

78.

211

Kisköz út

Kisköz út

467

100

467

79.

215

Névtelen utca

Névtelen utca

437

100

437

80.

216/1

Árok

Sporttelep és Kossuth utca közötti földút mellett

2145

100

2145

81.

216/2

Árok

Vöröskapu utca páros oldal kertvégében

1806

100

1806

82.

219

Vöröskapu utca

Vöröskapu utca

9605

100

9605

83.

228

Névtelen utca

Névtelen utca

7196

100

7196

84.

292

Árok

Rákóczi-Damjanich utca kertvégek

1454

100

1454

85.

315

Parksor utca

Parksor utca

2380

100

2380

86.

316

Damjanich utca

Damjanich utca

8121

100

8121

87.

317

Parksor utca

Parksor utca

2267

100

2267

88.

318

Névtelen utca

Névtelen utca

798

100

798

89.

329

Traktoros utca

Traktoros utca

1918

100

1918

90.

344

Kiss Ernő utca

Kiss Ernő utca

2977

100

2977

91.

352

Árok

Damjanich-Klapka utca kertvégek

604

100

604

92.

367

Klapka utca

Klapka utca

2869

100

2869

93.

382

Kossuth Lajos utca

Kossuth Lajos utca

3453

100

3453

94.

403

Árok

Kossuth-Kenderesi utcák között

1376

100

1376

95.

415/1

árok

övárok Prinz-alle mellett

3285

100

3285

96.

415/14

Kertész utca

Kertész utca

2693

100

2693

97.

416

Ady E. utca

Ady E. utca

4580

100

4580

98.

426

Uttörő tér.

Uttörő tér

12929

100

12929

99.

435

József A. utca

József A. utca

4166

100

4166

100.

456

Radnóti utca

Radnóti utca

5178

100

5178

101.

481/2

közterület

Kertész utca

802

100

802

102.

481/12

Közterület
(Árok )

Kertész-Paulini utcák között

951

100

951

103.

481/22

Paulini B. utca

Paulini B. utca

2508

100

2508

104.

482

Kenderesi utca

Kenderesi utca

19872

100

19872

105.

496

Pataksor utca

Pataksor utca

4624

100

4624

106.

512

Haladás utca

Haladás utca

4693

100

4693

107.

513/4

közterület

Haladás u.

598

100

598

108.

536/2

közterület

Radnóti utca

286

100

286

109.

540

Radnóti utca

Radnóti utca

8733

100

8733

110.

579

József A. utca

József A. utca

5746

100

5746

111.

616

Ady E. utca

Ady E. utca

5825

100

5825

112.

627

Batthyány utca

Batthyány utca

2942

100

2942

113.

649

Vörösmarty utca

Vörösmarty  utca

2877

100

2877

114.

668/6

Berényi utca

Berényi utca

1141

51

582

115.

677

gyalogos köz

Kisdobos köz

246

100

246

116.

690

Névtelen utca

Névtelen utca

625

100

625

117.

691

Kisdobos utca

Kisdobos utca

2784

100

2784

118.

721

Árok

Kossuth 9. melletti árok

233

100

233

119.

744

Árok

Széchenyi u. 18. mellett

420

100

420

120.

754

Árok

Széchenyi u. 36. mellett

546

100

546

121.

778

névtelen utca

névtelen utca Széchenyi u. 78. mellett

596

100

596

122.

779/1

szennyvíz-átemelő

Széchenyi u. 61. előtt

84

100

84

123.

785/1

Árok

Zeller

2243

100

2243

124.

785/2

Árok

Arany J. u. kertvégek

769

100

769

125.

796

Névtelen utca

Zeller

487

100

487

126.

814

Esterházy Móric köz

Esterházy Móric köz

2367

100

2367

127.

815

Malom utca

Malom utca

2344

100

2344

128.

824

Névtelen utca

Zeller

475

100

475

129.

835

Névtelen utca

Vajda-Esterházy Móric köz között

8762

100

8762

130.

837/1

Névtelen utca

Névtelen utca

2974

100

2974

131.

838/1

kivett közterület

Fazekas utcai közpark

2534

100

2534

132.

838/2

út

Fazekas utca

1833

100

1833

133.

839

Névtelen utca

Vajda J. utca folytatása

479

100

479

134.

840

Beépítetlen terület , erdő művelés alatt (Fenyves )

Vajda utca vége

1839

100

1839

135.

841

Bem utca

Bem utca

3634

100

3634

136.

842

Fenyves

Fazekas utca

2637

100

2637

137.

843/33

Fazekas utca

Fazekas utca

2932

100

2932

138.

843/60

Fenyves erdő művelés alatt

Dobogó utca

44282

100

44282

139.

844

Dobogó utca

Dobogó utca

13006

100

13006

140.

845

Fehér út

Fehér út

1515

100

1515

141.

872

Mókus dűlő

Mókus dűlő

2106

100

2106

142.

873

köztér

Dobogó utca elején

3546

100

3546

143.

890/3

Névtelen utca

Névtelen utca

495

100

495

144.

892

beépítetlen terület közterület céljára kijelölve

névtelen utca

896

100

896

145.

899

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

2652

100

2652

146.

912/1

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

372

100

372

147.

914/2

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

183

100

183

148.

915/2

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

357

100

357

149.

917/3

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

426

100

426

150.

919/1

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

1012

100

1012

151.

919/2

Haraszt köz

Haraszt köz

1518

100

1518

152.

920/2

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

238

100

238

153.

921/2

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

174

100

174

154.

922/2

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

177

100

177

155.

938/2

Felső-Haraszt utca

Felső-Haraszt utca

176

100

176

156.

939

Erdő utca

Erdő utca

1194

100

1194

157.

954

Akadémia utca

Akadémia utca

1626

100

1626

158.

955

Névtelen utca

Névtelen utca

449

100

449

159.

984

Névtelen utca

Névtelen utca Kálvária utcából nyílik

367

100

367

160.

992

Hegyalja köz

Hegyalja köz

209

100

209

161.

1003

Névtelen utca

Névtelen utca Akadémia utcából nyílik

258

100

258

162.

1005

Névtelen utca

Névtelen utca Akadémia utcából nyílik

88

100

88

163.

1014

Gyümölcs köz

Gyümölcs köz

219

100

219

164.

1022

Alsó-Haraszt utca

Alsó-Haraszt utca

11378

100

11378

165.

1026

Akadémia köz

Akadémia köz

638

100

638

166.

1035

Benedek Elek köz

Benedek Elek köz

331

100

331

167.

1039/2

kivett temető

régi temető

44637

100

44637

168.

1041

Névtelen utca

temető melletti földút

1646

100

1646

169.

1045/1

út

Ravatalozónál

528

100

528

170.

1078

Haraszt utca

Haraszt utca

3070

100

3070

171.

1108

Névtelen utca

Petőfi-Bem utca között

822

100

822

172.

1169

Vajda János utca

Vajda János utca

7722

100

7722

173.

1262

Ostrom utca

Ostrom utca

2431

100

2431

174.

1277

Luter utca

Luther utca

1324

100

1324

175.

1280/38

Hunyadi köz

Hunyadi utca

192

100

192

176.

1280/41

Hunyadi utca

Hunyadi utca

6632

100

6632

177.

1280/82

Káposztáskert utca

Káposztáskert utca

2658

100

2658

178.

1280/83

Móricz Zsigmond utca

Móricz Zsigmond utca

4518

100

4518

179.

1280/84

Arany János utca

Arany János utca

2916

100

2916

180.

1433

Bokréta utca

Bokréta utca

4088

100

4088

181.

1442

Árok

Bokréta-Szt. István utca között

343

100

343

182.

1450/1

Szilárd Gyula utca

Szilárd Gyula utca

1185

100

1185

183.

1450/2

Városkút tér

Városkút tér

1254

100

1254

184.

1455

köztér

Petőfi utca elején

1269

100

1269

185.

1466

Névtelen utca

Petőfi-Május 1. u. között

646

100

646

186.

1488

Temető utca

Temető utca

2519

100

2519

187.

1529

közpark

Nemeskert, Gánti utca elején

3514

100

3514

188.

1530

Fecske utca

Fecske utca

1478

100

1478

189.

1536

Fecske utca

Fecske utca

5898

100

5898

190.

1550

Névtelen utca

Temető utca folytatása

1693

100

1693

191.

1551

beépítetlen terület

temető parkoló

1171

100

1171

192.

1552

beépítetlen terület

temető parkoló

1991

100

1991

193.

1568

beépítetlen terület

Szabolcs köz

1238

100

1238

194.

1569

közterület

Szabolcs utca

977

100

977

194.

1577

Szabolcs utca

Szabolcs utca

2363

100

2363

195.

1595

Május 1. utca

Május 1. utca

5051

100

5051

197.

1619

Árpád utca

Árpád utca

4981

100

4981

198.

1650

Vértes utca

Vértes utca

3370

100

3370

199.

1666

Béke utca

Béke utca

1856

100

1856

200.

1684

Nimród utca

Nimród utca

1897

100

1897

201.

1694

Benedek Elek utca

Benedek Elek utca

2706

100

2706

202.

1695

Gyümölcs utca

Gyümölcs utca

8708

100

8708

203.

1699

Vértes utca

Vértes utca

702

100

702

204.

1718/3

Vértes utca

Vértes utca

130

100

130

205.

1725/1

Vértes utca

Vértes utca

96

100

96

206.

1726/3

Vértes utca

Vértes utca

101

100

101

207.

1730/4

Vértes utca

Vértes utca

236

100

236

208.

1731/4

beépítetlen terület

Vértes utca

237

100

237

209.

1734/4

út

Vértes utca

262

100

262

210.

1754/1

Kálvária utca

Kálvária utca

9844

100

9844

211.

1754/2

Kálvária köz

Kálvária köz

318

100

318

212.

1813

Tamási Áron utca

Tamási Áron utca

2232

100

2232

213.

1814/5

vízmű (kút)

Dózsa György u.

107

100

107

214.

1842

Táncsics Mihály utca

Táncsics Mihály utca

4097

100

4097

215.

1843

Szabadság utca

Szabadság utca

12324

100

12324

216.

1865

Tompa Mihály utca

Tompa Mihály utca

2710

100

2710

217.

1940

Szt. István utca

Szt. István utca

3077

100

3077

218.

1945

Árok

Szt. István-Bokréta u. között

449

100

449

219.

1971

Szt. Vince utca

Szt. Vince utca

2141

100

2141

220.

1977/1

névtelen út

Szabadság téri szolg háznál

231

100

231

221.

1977/3

Szolgáltatóház udvar

Szolgáltatóház udvar

698

100

698

222.

1984/1

vízmű (kút)

Szent Mihály tér 12.

202

100

202

223.

2010

vízmű

Tersztyánszky Ödön körút

2089

100

2089

224.

2044

Tersztyánszky krt.

Tersztyánszky krt.

4700

100

4700

225.

2049

Tersztyánszky-dűlő

Tersztyánszky-dűlő

796

100

796

226.

2051

Tersztyánszky-dűlő

Tersztyánszky-dűlő

451

100

451

227.

2069

Zöldhegyi dűlő

Zöldhegyi dűlő

2152

100

2152

228.

2073

közterület

Kisdobos utca melletti út

1625

100

1625

229.

2201/2

Zártkerti út

Dobogóhegy

1105

100

1105

230.

2271/2

Zártkerti út

Fehér út

1821

100

1821

231.

2272

Zártkerti út

Szent Imre út

1212

100

1212

232.

2306

Zártkerti út

Vízmű mellett

571

100

571

233.

2328

Zártkerti út

Nagyhegy

1395

100

1395

234.

2329/1

Zártkerti út

Vásártér

1688

100

1688

235.

2354

Zártkerti út

Nagyhegy

1652

100

1652

236.

2368

Zártkerti út

Nagyhegy

1696

100

1696

237.

2443/2

Zártkerti út

Erdőhelyetti

4707

100

4707

238.

2487/2

Zártkerti út

Erdőhelyetti

2533

100

2533

239.

2647/89

Zártkerti út

Kotlóhegy

2324

100

2324

240.

2647/90

Zártkerti út

Kotlóhegy

4083

100

4083

241.

2647/91

Zártkerti út

Kotlóhegy

3206

100

3206

242.

2647/92

transzform.ház


30

100

30

243.

2675/2

Zártkerti út

Kotlóhegy Oroszlányi út mellett

9439

100

9439

244.

2686

Zártkerti út

Kotlóhegy

1880

100

1880

245.

2704

Zártkerti út

Kotlóhegy

6757

100

6757

246.

2713/1

Zártkerti út

Kotlóhegy

736

100

736

247.

2717/4

Zártkerti út

Kotlóhegy

995

100

955

248.

2732

Zártkerti út

Kotlóhegy

1250

100

1250

249.

2741

Zártkerti út

Kotlóhegy

1261

100

1261

250.

2744/1

Zártkerti út

Kotlóhegy

3560

100

3560

251.

2744/17

Zártkerti út

Kotlóhegy

1392

100

1392

252.

2744/25

Zártkerti út

Kotlóhegy

1290

100

1290

253.

2842

út

Bagóhegy

1106

100

1106

254.

2843

Zártkerti út

Bagóhegy

506

100

506

255.

2844/2

Zártkerti út

Bagóhegy

20571

100

20571

256.

2857/6

Zártkerti út

Bagóhegy

203

100

203

257.

2862

Zártkerti út

Bagóhegy

3804

100

3804

258.

2863/2

Zártkerti út

Malachegy

8536

100

8536

259.

2900

Zártkerti út

Malachegy

701

100

701

260.

2953

Zártkerti út

Malachegy

3838

100

3838

261.

2954

Zártkerti út

Disznóhegy

987

100

987

262.

2992

Zártkerti út

Disznóhegy

2820

100

2820

263.

3019/2

Zártkerti út

Disznóhegy

964

100

964

264.

3027/2

Zártkerti út

Szt. Orbán dűlő

2866

100

2866

265.

3052

árok

Zöldhegy

277

100

277

266.

3098

Zártkerti út

Zöldhegy

3001

100

3001

267.

3147/1

Aranyhegyi út

Aranyhegyi út

1057

100

1057

268.

3147/2

Zöldhegyi dűlő

Zöldhegyi dűlő

6156

100

6156

269.

3176

Zártkerti út

Nagyhegy

808

100

808

270.

3193

Zártkerti út

Nagyhegy

1058

100

1058

271.

3200

Zártkerti út

Nagyhegy

845

100

845

272.

3242

Zártkerti út

Nagyhegy

2872

100

2872

273.

3249

Zártkerti út

Nagyhegy

371

100

371

274.

3273

Zártkerti út

Nagyhegy

1224

100

1224

275.

3280

Zártkerti út

Nagyhegy

1241

100

1241

276.

3287

Zártkerti út

Nagyhegy

1347

100

1347

277.

3300/2

Zártkerti út

Sashegy

7117

100

7117

278.

3329

Zártkerti út

Sashegy

422

100

422

279.

3333

Zártkerti út

Sashegy

2848

100

2848

280.

3340

Zártkerti út

Sashegy

670

100

670

281.

3359

Zártkerti út

Sashegy

710

100

710

282.

3360

Zártkerti út

Sashegy

822

100

822

283.

3366

Zártkerti út

Sashegy

406

100

406

284.

3372

Zártkerti út

Sashegy

575

100

575

285.

3625/1

Zártkerti út

Nagyhegy alatt

27444

100

27444

286.

3625/2

Zártkerti út

Nagyhegy

2240

100

2240

287.

3649

Zártkerti út

Puskaporos dűlő

4149

100

4149


  1. melléklet

Csákvár Város Önkormányzatának nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgalomképtelen nemzeti vagyona


Sor-szám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca+hsz

Terület m2

Önkormányzati tulajdon %

Önkormányzati tulajdon m2

1.

11/A

Múzeum

Szabadság tér 1.

75

100

75

2.

11

Múzeum

Szabadság tér 1.

1441

100

1441

3.

380

tűzoltószertár

Kossuth utca 60.

600

100

600

  1. melléklet

Csákvár Város Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes vagyontárgyai


Sor-szám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca+hsz

Terület m2

Önkormányzati tulajdon %

Önkormányzati tulajdon m2

1.

0203

legelő, anyagbánya  /telefontorony/

Szólókő

29034

100

29034

2.

2/A/2

Buszváró

Szabadság tér

59

36

21

3.

3

Új Iskola

Szabadság tér 8.

7346

100

7346

4.

9

kivett, lakóház, műhely (Bagóház)

Szabadság tér 3.

2103

100

2103

5.

12/2

kivett, lakóház, udvar

Kossuth u. 4.

512

100

512

6.

45

kivett gazdasági épület udvar Milleniumi park

Mikes K. u. 45.

1109

100

1109

7.

102

lakóház, udvar, gazdasági épület

Jókai Mór u. 45.

1933

25

483

8.

197

Kivett, kórház (Sirály-féle)

Kastélypark

3439

100

3439

9.

214/1

Sportintézmény

Vöröskapu u. 14.

31450

100

31450

10.

666

Óvoda

Ady Endre u. 2.

3055

100

3055

11.

733

Óvoda

Szabadság tér 13.

4194

100

4194

12.

738

kivett, beépítetlen terület, udvar, hulladékudvar Könyvtár

Széchenyi utca 8.

3878

100

3878

13.

1242

Fazekas Emlékház

Petőfi Sándor u. 8.

747

100

747

14.

1915

kivett, közösségi ház

Régi Iskola

Szt. István u. 1.

7037

100

7037

15.

1921

Gondozási Központ

Szt. István u. 13.

4111

100

4111

16.

1983/2

kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület Önkormányzati Hivatal

Szabadság tér 9.

2057

100

2057

17.

1985

Ált. iskola konyha

Szt. Mihály tér 10.

1763

100

1763


  1. melléklet

Csákvár Város Önkormányzatának üzleti vagyontárgyai


Sor-szám

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca+hsz

Terület m2

Önkormányzati tulajdon %

Önkormányzati tulajdon m2

1.

037/1

földterület

Bicske külterület

18304

0,7

126

2.

037/23

földterület

Bicske külterület

676047

1,7

10601

3.

055/21

földterület

Erdőföld

13968

31

4309

4.

072

szántó

Erdőhelyetti

82194

100

82194

5.

0 73

szántó

Erdőhelyetti

46491

100

46491

7.

0233

volt szeméttelep

Kotlóhegy

19129

100

19129

8.

0235/2

volt szeméttelep

Kotlóhegy

14226

100

14226

9.

0237/2

szántó (kőbánya mellett)

Kotlóhegy

11430

100

11430

10.

196

beépítetlen terület

Kastély park

1227

100

1227

11.

415/9

beépítetlen terület

Prinz allé

677

100

677

12.

415/10

beépítetlen terület

Prinz allé

900

100

900

13.

704

földterület házak alatt

Kossuth u. 27.

2736

100

2736

14.

793/2

beépítetlen terület

Zeller

2522

33

841

15.

801

beépítetlen terület

Zeller

4324

33

1441

16.

806

beépítetlen terület

Zeller

2421

100

2421

17.

819

beépítetlen terület

Zeller

1650

17

275

18.

836

kivett, szemétlerakó telep (SoSO mellett)beépítetlen terület

Zeller

2945

100

2945

19.

1045/4

kivett, gazdasági épület, udvar

Ravatalozó

29678

100

29678

20.

1053

beépítetlen terület

Alsó-Haraszt utca

1302

100

1302

21.

1214

beépítetlen terület

Káposztáskert

1153

100

1153

22.

1280/15

kivett közterület beépítésre szánt terület

Káposztáskert

4739

100

4739

23.

1280/75

beépítetlen telek

Móricz Zs. utca

816

100

816

24.

1757

beépítetlen terület

Kálvária utca Kerekhegy alatti

291

100

291

25.

1760

beépítetlen terület

Kerekhegy

838

100

838

26.

1978/A/4

üzlet

Szabadság tér 11.

44

100

44

27.

2271/1

Zártkert

Dobogó

2175

33

724

28.

2299

Zártkert

Dobogó

281

100

281

29.

2417/2

Zártkert

Dobogó

1078

100

1078

30.

2510

Zártkert

Erdőhelyetti

7414

33

2471

31.

2840/1

Zártkert

Bagóhegy

946

100

946

32.

3501

Zártkert

Malachegy

1377

100

1377