Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01 - 2021. 01. 02

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról [1]

Csákvár Város Önkormányzatának Polgármestere az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló az 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (XI.14.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterület-használatról szóló 12/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe-e rendelet 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

Közterület használati díjak

B

1.

Megnevezés

Díj

2.

A közterületbe benyúló hirdető berendezés, információs tábla, transzparens

1.298,- Ft/hó

3.

Üzletek előtti közterület árusítás céljára

912,- Ft/m2/hó

4.

Vendéglátó ipari előkert április 1-től október 31-ig

912,- Ft/m2/hó

5.

Vendéglátó ipari előkert november 1-től március 31-ig

443,- Ft/m2/hó

6.

Árusító pavilon

912,- Ft/m2/hó

7.

Árusító automata, egyéb árusító berendezés

3.646,- Ft/m2/nap

8.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti egy alkalommal történő árusítás

11.696, - Ft/hó

9.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti kettő alkalommal

28.377, - Ft/hó

10.

Mozgóbolt üzemeltetése, mozgó szolgáltató tevékenység, mozgóárusítás heti három vagy több alkalommal

53.377, - Ft/hó

11.

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag kihelyezése, építési munkaterület létesítése

422,- Ft/m2/nap

12.

Közterületen bármilyen jármű (járműszerelvény) tárolása

5.845,- Ft/db/hó

13.

Mutatványos tevékenység

845,- Ft/m2/nap

14.

Kiállítás, technikai bemutató, vásár, sport- és kulturális rendezvény közhasználati cikkek, könyvek, népművészeti termékek árusítása

350,- Ft/m2/nap

15.

Egyéb cikkek árusítása

664,- Ft/m2/nap

16.

Vendéglátás

829,- Ft/m2/nap

17.

Üzletek előtti közterület használat

5.397,- Ft/hó


[1] A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 2. napjával.