Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 18- 2021. 10. 04

Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Úrhida Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 995 264 266 Ft-ban hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése

3. § Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 995 264 266 forintban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

 • a) a normatív támogatás összegét 242 772 784 Ft-ban,
 • b) működési célú támogatásértékű bevételek összegét 299 870 000 Ft-ban,
 • c) a közhatalmi bevételek összegét 36 880 000 Ft-ban,
 • d) az intézményi működési bevételek összegét 29 625 000 Ft-ban,
 • e) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
 • f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
 • g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
 • h) az előző évi maradvány összegét 181 811 000 Ft-ban,
 • i) a felhalmozási hitel összegét 0 Ft-ban,
 • j) az irányítószervi támogatás összegét 204 305 482 Ft-ban,

határozza meg.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

 • a) a kötelező feladatok bevételeit 858 134 266 Ft-ban,
 • b) az önként vállalt feladatok bevételeit 137 130 000 Ft-ban

határozza meg.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

 • a) a működési kiadások költségvetési összegét 445 752 873 Ft-ban, melyből a
  • aa) személyi jellegű kiadások összegét 173 136 472 Ft-ban,
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 27 463 550 Ft-ban,
  • ac) dologi jellegű kiadások összegét 85 884 000 Ft-ban,
  • ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 8 579 000 Ft-ban,
  • ae) működési célú pénzeszköz átadás összegét 150 689 851 Ft-ban,
 • b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 335 495 000 Ft-ban, melyből a
  • ba) beruházások összegét 10 000 000 Ft-ban,
  • bb) a felújítások összegét 325 495 000 Ft-ban,
 • c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 Ft-ban,
 • d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 Ft-ban,
 • e) a finanszírozási kiadások összegét214 016 393 Ft-ban, melyből az
  • ea) előző évi megelőlegezés összegét 9 710 911 Ft-ban,
  • eb) az irányítószervi támogatás összegét 204 305 482 Ft-ban

  határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

 • a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 858 134 266 Ft-ban,
 • b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 137 130 000 Ft-ban,
 • c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 137 130 000.-Ft-ban, melyből

 • a) az általános tartalék összegét 0 Ft-ban,
 • b) a céltartalék összegét 137 130 000 Ft-ban

határozza meg.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

7. § A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 94 583 482 Ft-ban állapítja meg.

8. § A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

 • a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 0 Ft-ban,
 • b) az intézményi működési bevétel összegét 0 Ft-ban,
 • c) az előző évi maradvány összegét 0 Ft-ban,
 • d) az irányítószervi támogatás összegét 94 583 482 Ft-ban

határozza meg.

9. § A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

 • a) működési kiadások összegét 94 583 482 Ft-ban, melyből a
  • aa) személyi jellegű kiadások összegét 68 499 472 Ft-ban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9 900 550 Ft-ban,
  • ac) a dologi jellegű kiadások összegét 13 000 000 Ft-ban,
  • ad) az egyéb működési célú kiadások összegét 3 183 460 Ft-ban
 • b) a felhalmozási kiadás összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 14 főben határozza meg.

(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

5. Az Önkormányzat saját költségvetése

11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 774 287 784 Ft-ban állapítja meg.

12. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

 • a) a normatív támogatás összegét 242 772 784 Ft-ban,
 • b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét 299 870 000 Ft-ban,
 • c) a közhatalmi bevételek összegét 36 880 000 Ft-ban,
 • d) az intézményi működési bevétel összegét 12 954 000 Ft-ban,
 • e) a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban,
 • f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét 0 Ft-ban,
 • g) a kölcsönök megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
 • h) az előző évi maradvány összegét 181 811 000 Ft-ban,

határozza meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 637 157 784 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 137 130 000 Ft-ban határozza meg.

13. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

 • a) működési kiadások összegét 224 776 391 Ft-ban, melyből a
  • aa) személyi jellegű kiadások összegét 22 148 000 Ft-ban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 4 191 000 Ft-ban,
  • ac) a dologi jellegű kiadások összegét 42 352 000 Ft-ban,
  • ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét 8 579 000 Ft-ban,
  • ae) az egyéb működési célú kiadások összegét 147 506 391 Ft-ban határozza meg.
 • b) a felhalmozási kiadás összegét 335 495 000 Ft-ban, melyből a
  • ba) a beruházási kiadások összegét 10 000 000 Ft-ban,
  • bb) a felújítási kiadások összegét 325 495 000 Ft-ban,

  határozza meg.

(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 637 157 784 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 137 130 000 Ft-ban határozza meg.

14. § (1) Az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 9,5 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzatban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 főben határozza meg.

6. Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde költségvetése

15. § Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési főösszegét 126 393 000 forintban állapítja meg.

16. § (1) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 109 722 000 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 16 671 000 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 126 393 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

17. § (1) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

 • a) a működési kiadások összegét 126 393 000 Ft-ban, melyből
  • aa) a személyi jellegű kiadások összegét 82 489 000 Ft-ban,
  • ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 13 372 000 Ft-ban,
  • ac) a dologi jellegű kiadások összegét 30 532 000 Ft-ban,
 • b) a felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

határozza meg.

(2) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 126 393 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. § (1) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszámát 21 főben határozza meg..

(2) Az Úrhidai Tündérkert Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

19. § (1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

(2) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester 300.000.- forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.

20. § A 19. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

8. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

21. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.

22. § (1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

23. § A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.- Ft/fő.

9. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

24. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

 • a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető,
 • b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,
 • c) az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Úrhida Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

10. A rendelet mellékletei

25. § A képviselő-testület

 • a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete,
 • b) az önkormányzat bevételeinek kimutatását a rendelet 2. melléklete,
 • c) az önkormányzat kiadásainak kimutatását a rendelet 3. melléklete,
 • d) a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,
 • e) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,
 • f) a felhalmozási és felújítási célú kiadásokat, a tartalék összegét a rendelet 6. melléklete,
 • g) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,
 • h) az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8 melléklete,
 • i) az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,
 • j) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 10 melléklete,
 • k) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 11. melléklete,
 • l) az önkormányzat 2021. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 12. melléklete,
 • m) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 13. melléklete,
 • n) az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 14. melléklete

szerint hagyja jóvá.

11. Záró rendelkezések

26. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1-től alkalmazhatók.