Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 18

Úrhida Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Úrhida Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervre terjed ki. 


 1. A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 995 264 266 Ft-ban hagyja jóvá.


 1. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése


3. § Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 995 264 266 forintban állapítja meg.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

 1. a normatív támogatás összegét                                             242 772 784 Ft-ban,
 2. a működési célú támogatásértékű bevételek összegét            299 870 000 Ft-ban,
 3. a közhatalmi bevételek összegét                                             36 880 000 Ft-ban,
 4. az intézményi működési bevételek összegét                            29 625 000 Ft-ban,
 5. a felhalmozási bevételek összegét                                                         0 Ft-ban,
 6. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                                0 Ft-ban,
 7. a kölcsön megtérülésének összegét                                                       0 Ft-ban,
 8. az előző évi maradvány összegét                                           181 811 000 Ft-ban,
 9.  a felhalmozási hitel összegét                                                                 0 Ft-ban,
 10. az irányítószervi támogatás összegét                                     204 305 482 Ft-ban,

határozza meg.


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

 1. a kötelező feladatok bevételeit                                         858 134 266  Ft-ban,
 2. az önként vállalt feladatok bevételeit                                137 130 000 Ft-ban

határozza meg.


5. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások költségvetési összegét                              445 752 873 Ft-ban, melyből a

 aa) személyi jellegű kiadások összegét                                     173 136 472 Ft-ban,

 ab) munkaadókat terhelő járulékok és

       szociális hozzájárulási adó összegét                                 27 463 550 Ft-ban,

 ac) dologi jellegű kiadások összegét                                       85 884 000 Ft-ban,

 ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                           8 579 000 Ft-ban,

 ae) működési célú pénzeszköz átadás  összegét                    150 689 851 Ft-ban,


b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét                       335 495 000 Ft-ban, melyből a

  ba) beruházások összegét                                                           10 000 000 Ft-ban,

  bb) a felújítások összegét                                                          325 495 000 Ft-ban,


c) a kölcsönök költségvetési összegét                                                          0 Ft-ban,

d)  a beruházási hitel kiadások összegét                                                       0 Ft-ban,


e) a finanszírozási kiadások összegét214 016 393 Ft-ban, melyből az

ea) előző évi megelőlegezés összegét                                          9 710 911 Ft-ban,

eb) az irányítószervi támogatás összegét                                 204 305 482 Ft-ban

határozza meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

 1. a kötelező feladatok kiadásainak összegét                       858 134 266  Ft-ban,
 2. az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét              137 130 000 Ft-ban,
 3. az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét                  0 Ft-ban

határozza meg.


6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék keretét 137 130 000.-Ft-ban, melyből

 1. az általános tartalék összegét                                                           0 Ft-ban,
 2. a  céltartalék összegét                                                     137 130 000 Ft-ban

határozza meg.


4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése


7. § A Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 94 583 482 Ft-ban állapítja meg.


8. §  APolgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

 1. működési célú támogatásértékű bevétel összegét                            0 Ft-ban,
 2. az intézményi működési bevétel összegét                                       0 Ft-ban,
 3. az előző évi maradvány összegét                                                    0 Ft-ban,
 4. az irányítószervi támogatás összegét                                94 583 482 Ft-ban

határozza meg.


9. § A  Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét                                                    94 583 482  Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                                     68 499 472 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                        9 900 550 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                    13 000 000 Ft-ban,

   ad) az egyéb működési célú kiadások összegét                      3 183 460 Ft-ban

b) a felhalmozási kiadás összegét                                                                0 Ft-ban

határozza meg.10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 14 főben

határozza meg.


(2) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.


5. Az Önkormányzat saját költségvetése


11. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét 774 287 784 Ft-ban állapítja meg.


12. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

 1. a normatív támogatás összegét                                                242 772 784 Ft-ban,
 2. a működési célú támogatásértékű bevétel összegét                   299 870 000 Ft-ban,
 3. a közhatalmi bevételek összegét                                               36 880 000 Ft-ban,
 4. az intézményi működési bevétel összegét                                    12 954 000 Ft-ban,
 5. a felhalmozási bevételek összegét                                                               0 Ft-ban,
 6. a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét                                       0 Ft-ban,
 7. a kölcsönök megtérülésének összegét                                                         0 Ft-ban,
 8.  az előző évi maradvány összegét                                              181 811 000  Ft-ban,

határozza meg.


 (2) Az Önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 637 157 784 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 137 130 000 Ft-ban határozza meg.


13. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét                                                        224 776 391 Ft-ban, melyből a

      aa) személyi jellegű kiadások összegét                                          22 148 000 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                               4 191 000 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                           42 352 000 Ft-ban,

   ad) az ellátottak pénzbeli juttatásai összegét                                 8 579 000 Ft-ban,

   ae) az egyéb működési célú kiadások összegét                          147 506 391 Ft-ban

határozza meg.


b) a felhalmozási kiadás összegét                                                     335 495 000 Ft-ban, melyből a

           ba) a beruházási kiadások összegét                                             10 000 000 Ft-ban,

      bb) a felújítási kiadások összegét                                               325 495 000 Ft-ban,

határozza meg.


(2) Az Önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 637 157 784 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 137 130 000 Ft-ban határozza meg.


14. § (1) Az Önkormányzat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli létszámát 9,5 főben

határozza meg.


(2) A képviselő-testület az Önkormányzatban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 8 főben határozza meg.


 1. Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde költségvetése


15. § Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési főösszegét 126 393 000 forintban állapítja meg.


16. § (1) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 109 722 000 Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 16 671 000 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban, a maradvány összegét 0 Ft-ban határozza meg.


(2) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 126 393 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.


17. § (1) Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét                                                       126 393 000 Ft-ban, melyből

      aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                        82 489 000 Ft-ban,

      ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó összegét                                               13 372 000 Ft-ban,

      ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                            30 532 000 Ft-ban,


b) a felhalmozási kiadások összegét                                                                    0 Ft-ban

határozza meg.    


(2) Az  Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 126 393 000 Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét      0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.


18. § (1) Az  Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde – közfoglalkoztatottak nélküli – 2021. évre vonatkozó létszámát 21 főben határozza meg..


(2) Az Úrhidai Tündérkert Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.


7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök


19. §  (1) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

(2) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester 300.000.- forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.


20. § A 19. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.


8. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


21. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(2) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg.


22. § (1) Az év közben létrejött hiány finanszírozásának módja folyószámlahitel felvétele a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit  a képviselő-testület hagyja jóvá, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  10. §-ában foglaltaknak megfelelően.

(3) Az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.


23. § A köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 240.000.- Ft/fő.


9. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések


24. § (1) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

 1. az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető,
 2. a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,
 3.  az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Úrhida Község Önkormányzat beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.


10. A rendelet mellékletei


25. § A képviselő-testület

 1. az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete,
 2. az önkormányzat bevételeinek kimutatását a rendelet 2. melléklete,
 3. az önkormányzat kiadásainak kimutatását a rendelet 3. melléklete,
 4. a költségvetésben kimutatott hiány/többlet finanszírozásának módját a rendelet 4. melléklete,
 5. a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 5. melléklete,
 6.  a felhalmozási és felújítási célú kiadásokat, a tartalék összegét a rendelet 6. melléklete,
 7. az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 7. melléklete,
 8. az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 8 melléklete,
 9. az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 9. melléklete,
 10. a finanszírozási ütemtervet a rendelet 10 melléklete,
 11. az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségét a rendelet 11. melléklete,
 12. az önkormányzat 2021. évi közvetlen és közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 12. melléklete,
 13.  az önkormányzat 2021. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 13. melléklete,
 14. az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 14. melléklete

szerint hagyja jóvá.

11. Záró rendelkezések


26. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jóváhagyott előirányzatok 2021. január 1-től alkalmazhatók.

Bognár József                                                                            dr. Pahola Tünde

polgármester                                                                                      jegyző