Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 04. 27 - 2016. 04. 27

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (VII. 19.) önkormányzatai rendelete 1. melléklete hatályát veszti.


2.§ Ez a rendelet 2016. április 27-én lép hatályba.


3.§ Ez a rendelet 2016. április 28-án hatályát veszti.

                        Illés Szabolcs                                                              Tóth Jánosné

                        polgármester                                                               címzetes főjegyző
ZÁRADÉK:


A rendeletet kihirdettem:

2016. április 27.                                                                                Tóth Jánosné

                                                                                                          címzetes főjegyző