Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2019. 06. 01- 2021. 05. 28

Csákvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csákvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2016. (IX. 29.) 35. § b) pont 2. alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 3.211.727.491 Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 1.393.520.796 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 135.313.760 Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 132.648.429 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2018. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 145.298.320 Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 144.945.138 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Floriana Könyvtár és Közösségi Tér 2018. évi költségvetésének végrehajtását

  • a) 16.644.674 Ft bevételi főösszeggel,
  • b) 16.456.906 Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 1. § szerint megállapított főösszegen belüli bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 1-5. mellékletek szerint állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 1. §-ban megállapított bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkciónkénti bontását a 9. és 10. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített könyvviteli mérlegét és eredmény kimutatását a 6. és 8. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek összesített beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzatának teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásaira fordított kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület 2018. évben több éves kihatással járó döntéseket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2018-ben európai uniós támogatással megvalósuló programját a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetési évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bontást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványt a 7. melléklet szerint határozza meg.

14. § Az önkormányzat és intézményének a pénzügyi nyilvántartás alapján 2018. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatást és a részesedések állományát, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 17. melléklet tartalmazza.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. melléklet

6.melléklet.pdf

7. melléklet

7.melléklet.pdf

8. melléklet

8.melléklet.pdf

9. melléklet

9.melléklet.pdf

10. melléklet

10.melléklet.pdf

11. melléklet

11.melléklet.pdf

12. melléklet

12.melléklet.pdf

13. melléklet

13.melléklet.pdf

14. melléklet

14.melléklet.pdf

15. melléklet

15.melléklet.pdf

16. melléklet

16.melléklet.pdf

17. melléklet

17.melléklet.pdf

18. melléklet

18.melléklet.pdf

19. melléklet

19.melléklet.pdf